Očekáváné události

6. 1. 2017 15:32

9. ledna 2017: Schůze vlády ČR, TK v 15.00 hod.

Členové vlády v pondělí 9. ledna 2017 od 10.00 hodin projednají mimo jiné:

 • Strategický rámec hospodářské restrukturalizace Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovského kraje, předkládá: ministryně pro místní rozvoj
  Strategický rámec by měl přispět k nastartování ekonomické restrukturalizace na územích, která dlouhodobě hospodářsky zaostávají za zbytkem republiky. To má vést k naplňování jednoho z prioritních cílů vlády – snižování sociální a ekonomické nerovnosti v zemi. Konkrétní opatření má určit akční plán, který by měl být vládě předložen v květnu 2017.
 • Výběr nových lokalit pro rozvoj státem podpořených průmyslových zón, předkládá: ministr průmyslu a obchodu
  Vzhledem ke skutečnosti, že stávající průmyslové zóny, které finančně podpořil stát, jsou podle auditu CzechInvestu již z 82 % obsazené, vytipovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu tři místa, kde by měly v letech 2017–2021 vyrůst nové průmyslové zóny se státní podporou.
 • Národní akční plán adaptace na změnu klimatu, předkládá: ministr životního prostředí
  Plán má zvýšit připravenost České republiky na změnu klimatu a související rizika jako jsou období sucha, a to pomocí konkrétních opatření. Návrh Akčního plánu proto obsahuje soubor 52 prioritních adaptačních opatření, pod které náleží 160 úkolů, na něž by měla být zaměřena největší pozornost.
 • Koncepci památkové péče v České republice na léta 2017 – 2020, předkládá: ministr kultury
  Předkládaný dokument navazuje na Koncepci památkové péče v České republice na léta 2011 – 2016. Jako zásadní téma do blízké budoucnosti byla zvolena větší otevřenost oboru památkové péče, ale i požadavek právních jistot, srozumitelnosti a přehlednosti ve věci ochrany kulturních památek, respektive celková stabilizace a posílení role památkové péče ve společnosti.
 • Rozsah pozemních komunikací zpoplatněných mýtným po roce 2019, předkládá: ministr dopravy
  Dokument obsahuje seznam silnic I. třídy, jejich využívání kamiony a dalšími vozidly nad 3,5 tun bude po roce 2019 zpoplatněno mýtným. Ministr dopravy ho předkládá na základě Koncepce zpoplatnění pozemních komunikací v České republice, kterou vláda schválila v listopadu 2016.

Kompletní program schůze vlády najdete na https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2017-01-09.  Po skončení zasedání vlády najdete na www.vlada.cz  informace o projednaných bodech a záznam tiskové konference. Informace o vládě najdete také na www.facebook.com/uradvlady nebo na www.twitter.com/strakovka.

Termín

9. ledna 2017

Program

9.55 – fototermín před jednáním vlády
15.00 – tisková konference po jednání vlády (Čas tiskové konference se může změnit s ohledem na průběh jednání.)

Místo

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Pro účast na fototermínu a tiskové konferenci na Úřadu vlády ČR je nutná akreditace. Více informací: http://vlada.cz/cz/media-centrum/akreditace-pro-media-126100/. Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv.


MgA. Martin Ayrer
mluvčí vlády, ředitel Odboru komunikace
Government Spokesperson and Director of Department of Communication
Úřad vlády České republiky | Office of the Government of the Czech Republic
nábřeží Edvarda Beneše 4
CZ -118 01 Praha 1
T:  +420 224 002 054
M: +420 602 135 517
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter