Tiskové konference

21. 3. 2012 20:08

Tisková konference po jednání vlády, 21. března 2012

Michal Schuster, tiskový mluvčí vlády ČR: Dobrý večer, dámy a pánové. Zahajuji tiskovou konferenci po jednání vlády. Na konferenci vítám pana premiéra Petra Nečase, ministra financí Miroslava Kalouska a ministra pro místní rozvoj Kamila Jankovského. Pane premiére, prosím o úvodní slovo.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Dobrý večer, dámy a pánové. Vláda České republiky dnes projednala několik důležitých bodů. Já bych si dovolil některé z nich vypíchnout. Za prvé považuji za velmi důležité, že vláda dnes schválila návrh opatření k dodržení schváleného deficitu státního rozpočtu pro letošní rok. To znamená materiál, na základě kterého vláda váže 23,6 miliardy korun z letošního rozpočtu. Bližší podrobnosti k tomu řekne pan ministr financí. Tento krok vlády umožní dodržet náš závazek, aby deficit státního rozpočtu v letošním roce nepřekročil 105 miliard korun a celkový deficit veřejných financí byl pod 3,5 % HDP. V této souvislosti mohu potvrdit zprávu, která vyběhla na některých serverech, že proti tomuto návrhu hlasoval pan ministr školství, mládeže a tělovýchovy Dobeš s tím, že mi ještě před hlasováním oznámil, že podá demisi zítřejší den. Já považuji toto jeho rozhodnutí za politicky a lidsky korektní a poctivé, protože všichni ministři mé vlády ví, že vyžaduji, aby vláda za klíčovými rozpočtovými kroky stála jako jeden muž či jedna žena, abych byl genderově vyvážený. S tím, že jediný způsob protestu proti výši rozpočtové kapitoly jaký jsem kdy připouštěl je právě rezignace. Z tohoto pohledu pan ministr Dobeš k tomu přistoupil lidsky a politicky velmi poctivě a já musím říci korektně. My jsme také dnes projednávali některé důležité body, které se týkají evropských otázek. Schválili jsme velmi důležitou rámcovou pozici České republiky k přípravě nového rozpočtu pro Evropu na následující programovací období po roce 2013 s tím, že Česká republika podporuje úspornější a efektivnější rozpočet Evropské unie, jehož maximální výše by neměla přesáhnout 1 % hrubého národního důchodu Evropské unie s tím, že chceme také, aby tento rozpočet reflektoval konsolidační snahy členských států probíhajících na národní úrovni. Když to řeknu zjednodušeně, jestliže šetří národní státy, musí šetřit i Evropská unie a samozřejmě my také chceme, aby budoucí evropský rozpočet přispíval především ke zvýšení konkurenceschopnosti Evropské unie. Schválili jsme dnes také návrh na přejmenování Letiště Praha Ruzyně za použití jména pana prezidenta Václava Havla s tím, že tato akce vzhledem k těm technickým lhůtám, které jsou tady nutné, bude realizována k 5. říjnu letošního roku, čili k výročí narození pana prezidenta Havla. Schválili jsme také návrh zákona, ve kterém se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor. Další podrobnosti řekne pan ministr Jankovský. A samozřejmě jako na každém jednání vlády jsme se zabývali problematikou čerpání evropských fondů. Podrobnosti řekne opět pan ministr Jankovský či kdokoliv z nás.

Michal Schuster, tiskový mluvčí vlády ČR: Pane premiére, děkuji a poprosím o vyjádření pana ministra financí Miroslava Kalouska.

Miroslav Kalousek, ministr financí ČR: Dobrý večer, dámy a pánové. Já vás nebudu zatěžovat záplavou čísel, která vláda dnes schválila v souvislosti s opatřením k dodržení deficitu v roce 2012. Koneckonců ten materiál jsem přesvědčen, který vláda projednávala, všichni máte. Jenom připomenu, že k úsporám jsme přistupovali částečně selektivně, že byly kráceny významně některé priority, a částečně plošně, kdy malé kapitoly, v uvozovkách tedy, kapitoly, které spravují do jedné miliardy korun, musely vázat procento svých dovozních výdajů. Tzv. velké kapitoly, to znamená kapitoly nad jednu miliardu korun necelá 4 % svých výdajů, přesně 3,95. Po diskuzi na vládě byla výrazným způsobem zvýhodněna jedna z těch velkých kapitol, a sice kapitola ministerstva školství. Prvořadá vládní priorita je věda, vzdělání, výzkum a tedy tato kapitola je oproti jiným krácena pouze z poloviny. To znamená, na to vázání výdajů tam nebude 4,5 miliardy korun, jak by na ní vycházelo podle schválených pravidel, ale pouze 2,5 miliardy korun. Žádná jiná kapitola státního rozpočtu, žádný jiný ministr se takového privilegia nedočkal, byť by si ho samozřejmě všichni přáli. Přes toto rozhodnutí, přes toto zvýraznění priority kapitoly ministerstva školství se pan kolega Dobeš rozhodl tak jak se rozhodl a je to samozřejmě jeho rozhodnutí. Já si velmi vážím toho rozhodnutí vlády. Není to pouze otázka toho, že zajišťuje, že bude dodržen deficit veřejných rozpočtů 3,5 %, že nebude zbytečně zvýšen státní dluh o 24 miliard, ale především, to je možná ještě důležitější než ten objem prostředků, je to jasný a věrohodný signál české vlády, že je odhodlána dodržet svoji fiskální strategii snižování deficitu přes ne úplně příznivý vývoj ekonomiky. Tento věrohodný signál je klíčový pro důvěru a prestiž České republiky, jak vůči investorům přímým, tak vůči investorům na kapitálovém trhu a zajišťuje nám velmi slušný kredit nejenom při profinancování státního dluhu, ale i českým firmám při přístupu k cizím zdrojům. Velmi si toho vážím a jsem samozřejmě spokojen, byť je to bolavé a nepopulární řešení.

Michal Schuster, tiskový mluvčí vlády ČR: I vám, pane ministře, děkuji za informace a poprosím pana ministra pro místní rozvoj Kamila Jankovského.

Kamil Jankovský, ministr pro místní rozvoj ČR: Takže dobrý večer. Vláda dnešního dne schválila návrh zákona, který upravuje služby spojené s bydlením. Je to vlastně reakce na nový občanský zákoník, kde je zmíněno nájemní bydlení, nicméně ono to rozúčtování těch služeb se týká nejenom nájemního bydlení, ale je to samozřejmě i problém družstevních bytů, nebo společenství vlastníků. Je to legislativní úprava, která by měla zajistit větší smluvní volnost mezi oběma smluvními stranami s tím, že tam bude umožněná i paušální platba a následné vyúčtování. V případě opět že nedojde k dohodě, tak se bude účtovat podle zvláštního předpisu. Ten zvláštní předpis v tuto chvíli platí. Je to tuším 372, která bude novelizována tak, aby začala platit, my chceme, aby začala platit nejpozději 30. 6. příštího roku a tak by se definitivně měly odstranit disproporce, které dnes například při rozúčtování tepla jsou a kde vlastně ta základní sazba se používá vlastně jako paušál a ten náměr, který se naměří, je například jenom 30-40 %. Takže to je předstupeň ten zákon a ta úprava té vyhlášky bude následovat. Já bych chtěl potvrdit, že pan ministr Dobeš se rozhodl. Byl samozřejmě pod velkým tlakem. Následně se prostě rozhodl, že učiní ten krok, který učinil. Učinil ho s námi, ministr za VV, s námi po vzájemné dohodě a vláda nakonec hlasovala tak jak hlasovala.

Michal Schuster, tiskový mluvčí vlády ČR: Pane ministře, děkuji za vaše vyjádření a teď poprosím vás o dotazy.

Česká televize, Ivan Lukáš: Dobrý večer. Já bych měl s dovolením dvě otázky. První by byla na pana premiéra, druhá buď na pana premiéra, nebo na pana ministra Kalouska. Pana premiéra bych se zeptal ohledně těch odposlechů, ohledně té aféry s odposlechy pana Béma. Ty měly být datované z roku 2007. Jste si jist, že tenkrát neměl premiér informace o tom, že nějaké takové odposlechy existují, že neměl informace o jejich obsahu? A jestli neuvažujete jako ODS o tom, že by třeba bylo na místě kvůli těmto odposlechům, kvůli té aféře vyzvat pana poslance Béma k odstoupení? Případně jestli se od něj nechcete nějakým způsobem distancovat? A pak bych položil s dovolením tu druhou otázku ještě. Děkuji.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Tak za prvé, já chci zdůraznit, že tyto věci se týkají událostí, které se staly pět let zpět. Čili ptát se mě na to, co tehdy věděl nebo nevěděl předseda vlády je, promiňte, bizardní, to já nemůžu vědět, co věděl před pěti lety předseda vlády, nebo případně nevěděl. Já musím říci, že samozřejmě únik těch odposlechů je závažná záležitost, je třeba ji vyšetřit, protože zcela zjevně byl porušen zákon. Co se týče pana poslance Béma, ty věci, které vyšly, se jednoznačně týkají magistrátní politiky. Já mohu říci, že od té doby, co jsem se stal leaderem ODS a předsedou ODS, tak pan kolega Bém postupně přestal být předsedou pražského regionálního sdružení v květnu roku 2010 a posléze i členem vedení pražské ODS, posléze přestal být i primátorem. Dneska nepůsobí v žádné z funkcí, která je spojena s magistrátem nebo s komunální politikou a z tohoto pohledu je řadovým poslancem ODS.

Česká televize, Ivan Lukáš: Distancovat se nějak víc se nehodláte od něj?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já myslím, že je to dostatečný distanc, protože pokud někdo po mém nástupu odejde ze všech funkcí, které v té době měl, tak myslím si, že je to dostatečná míra distance.

Česká televize, Ivan Lukáš: Ani ke složení mandátu byste ho nevyzývali v tuto chvíli?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já jsem již řekl, to souvisí s komunální politikou v Praze a pan kolega Bém již není předsedou regionálního sdružení, není členem vedení pražského regionu, není na magistrátu. Prostě z těchto funkcí postupně odešel.

Česká televize, Ivan Lukáš: Druhý se týká s dovolením zítřejšího jednání s pány eurokomisaři, s panem Hahnem a Andorem. Měli byste s nimi jednat o čerpání těch evropských fondů. Zeptal bych se, jestli se stihnou ty chyby, které se objevily, nějak vyřešit? A co by se stalo v případě, že by se nevyřešily? Jestli si zkrátka umíte představit, že by se to podařilo vyřešit? Děkuji.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já jsem přesvědčen, že ty problémy jsou řešitelné a že je zvládneme a vyřešíme. Koneckonců i naše intenzivní jednání, které probíhalo na různých úrovních v uplynulých týdnech a měsících, jednoznačně směřuje k tomu, že v tuto chvíli máme již v podstatě ,,roadmap“, čili konkrétní způsob, jak tento problém vyřešit a já nepochybuji, že tento problém zvládneme.

Miroslav Kalousek, ministr financí ČR: Jestli dovolíte, asi by nebylo úplně fér všem těm projednávaným bodům říkat chyby. Ano samozřejmě, v řadě programů jsou nedostatky, ale pak je tam řada věcí, se kterými komise souhlasila v minulosti, které certifikovala a teď prostě v průběhu času mění názor a chce to změnit. To znamená, mění pravidla během hry. Tam bez ohledu na to, jaký na to můžeme mít názor my, prostě komise tahá za delší konec a my jsme připraveni jí vyhovět. Ale v žádném případě se to nedá označit za chybu, protože jestli Česká republika postupovala přesně tak, jak bylo s komisí dohodnuto a jak bylo komisí certifikováno. Asi by také mělo zaznít, že to co teď probíhá v České republice, to znamená diskuze s komisí o splnění některých požadavků, aby se mohlo dál čerpat, není nijak ojedinělé, že to probíhá v sedmnácti zemích v Evropské unii a v tuto chvíli je pozastaveno téměř 35 % všech programů v zemích Evropské unie. Například Francie má pozastaveny všechny své regionální programy. Můžeme samozřejmě spekulovat, zda je to především proto, že komise demonstruje, že přitvrzuje, anebo zda komise má problém se svým ,,cashflow“ a ráda by nějaké věci proplatila o něco později než za normální situace. Osobně se domnívám, že je to kombinace obojího.

Kamil Jankovský, ministr pro místní rozvoj ČR: Já jestli můžu tak bych ještě doplnil jednu informaci. Ta opatření nebo části té ,,roadmap“, které se určitě objeví, tak to není něco, co sem přišlo úplně náhodou z ničeho nic, aniž bychom o tom věděli. My jsme tu ,,roadmap“, ten soubor těch opatření projednávali už od konce ledna v Bruselu a vlastně následně komise nám poslala svou představu určitého zpřesnění některých těch bodů toho akčního plánu tak, aby byly realizovatelné kroky do toho 30. 6., protože my jsme tam samozřejmě měli problém v tom, že některé kroky ani legislativně nejdou udělat během dvou měsíců nebo třech měsíců.

ČTK, Jakub Dospiva: Já jsem se v této souvislosti chtěl zeptat na bod 9 – zjednodušení čerpání fondů. To by s tím snad mohlo souviset? A druhá věc k rezignaci pana ministra školství. Co tedy bude dál, kdy bude nový ministr? Jaká se o tom povedou jednání nebo zda už víte, kdo ho ve vládě nahradí? Děkuji.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Tak já k tomu bodu devět. Vláda vzala na vědomí a současně uložila příslušným ministrům, aby postupně připravovali tento dokument, protože my v tuto chvíli nevíme, jaká bude struktura operačních programů, jaká budou pravidla. Nicméně průběžně se na tom bude pracovat, takže do poloviny letošního roku bude předložen první materiál a do konce letošního roku druhý materiál, který bude předkládat pan ministr Jankovský ve spolupráci s panem ministrem financí a s panem ministrem práce a sociálních věcí. Co se týče ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, tak ta věc je příliš čerstvá. Dokonce pan ministr v tuto chvíli ještě oficiálně, jaksi administrativně papírově tu demisi nepodal.

Lidové noviny, Eva Hofrichterová: Já jsem se chtěla zeptat, nemůže rezignace ministra školství Josefa Dobeše znamenat nějakou širší obměnu kabinetu?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já si myslím, že to je individuální rozhodnutí konkrétního ministra a tento konkrétní post budeme konkrétně řešit.

Právo, Jiří Mach: Ještě k té rezignaci pana ministra. Chtěl bych se zeptat, jestli jste už informoval pana prezidenta, případně s jakou odezvou? Jestli znamená onen škrt 2,5 miliardy, že učitelé přijdou o mzdy?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Tak já musím říci, že samozřejmě za situace, kdy se to stalo teprve před chvílí, dokonce úředně to neproběhlo, jak jsem řekl asi před minutou a půl, tak nevidím důvod, proč bych měl informovat pana prezidenta. Já ho budu informovat oficiálně ve chvíli, kdy budou učiněny příslušné ústavní kroky, které k té demisi spějí. Co se týče rozpočtu ministerstva školství, já uvedu pouze několik čísel. Je nezbytné si uvědomit, že síť regionálního školství je v tuto chvíli naplněna z méně než 70 %, například střední školy zřizovány kraji, že bezesporu zde musí proběhnout intenzivní optimalizace. Čili bude záležet především na ministerstvu školství, ve kterých částech provede toto vázání finančních prostředků, protože to se týká rozpočtové kapitoly ne její struktury. Čili bude záležet na ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy, k jakému způsobu vázání uvnitř své kapitoly se rozhodne.

Miroslav Kalousek, ministr financí ČR: Jestli dovolíte, uvědomte si prosím, že se jedná o 2 % provozních výdajů celé kapitoly. Jinými slovy jako kdybyste ve svém rodinném rozpočtu si měl schovat 2 % předpokládaných výdajů, které jste se chystal utratit za ten rok. Je ryze na vás, jakou prioritu uznáte za tu nejpravděpodobnější, kterou nezaplatíte a ty peníze si dáte do šuplete. Ale prostě s těma dvěma procenty byste si jistě poradil ve svém rodinném rozpočtu. Každý ministr by to měl zvládnout.

Michal Schuster, tiskový mluvčí vlády ČR: Dámy a pánové, pokud už není žádný jiný dotaz, tak vám děkujeme za účast na tiskové konferenci a přejeme hezký večer.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter