Tiskové konference

26. 6. 2018 15:05

Tisková konference po jednání vlády, 26. června 2018

Barbora Peterová, tisková mluvčí Úřadu vlády ČR: Dobré dopoledne, dámy a pánové, vítejte na tiskové konferenci po jednání vlády. Vítám zde premiéra Andreje Babiše a také ministryni financí paní Alenu Schillerovou. Prosím pana premiéra, aby se chopil slova.

Andrej Babiš, předseda vlády: Dobrý den, dámy a pánové, právě skončilo poslední zasedání naší vlády. Tato vláda byla jmenována 13. prosince 2017 a byla ve funkci přesně 195 dní, to je šest a půl měsíce. My jsme vyhotovili výkaz práce, jakýsi přehled všeho, co jsme jakožto vláda udělali. A není toho málo, dokument má 47 stran. Dali jsme jej k dispozici médiím a najdete ho i na našich webových stránkách.

Vláda velice intenzivně pracovala, někdy jsme měli i dvě vlády za den či dvě vlády za týden. Navštívili jsme 12 krajů a splnili náš závazek, že vyhotovíme investiční plán do konce června. To splníme. Jenom resorty požadují investice za 400 miliard, ještě čekáme na kraje. Investiční plán na 10 let naše země potřebuje, stejně jako mít dostatek pracovních sil.

Všichni kritici vlády by si měli náš výkaz práce přečíst. Myslím si, že v některých resortech jsme odvedli více práce než někteří naši předchůdci za podstatně delší období.

Zítra má být jmenována nová vláda, a proto jsme udělali tuto bilanci, aby lidi věděli, co jsme ve vládě udělali. Tato vláda byla velice funkční, aktivní. Výhody menšinové vlády nemusím zdůrazňovat. Hlavním problémem Evropy, ale i problémem naším, je samozřejmě náš poměrný volební systém. Bohužel nemáme ten většinový, jako tomu je v USA či ve Francii, a toto má jasný dopad na funkčnost státní správy i státu jako takového.

V agendě Evropy jsme probrali aktuální stav. Já zítra letím do Lucemburku, kde mám zasedání premiérů, a ve čtvrtek a v pátek je Evropská rada, která je velice důležitá z hlediska problematiky migrace, z hlediska rozpočtu, z hlediska digitální agendy a našeho projektu reverse charge, kde mě podpořila celá V4. 6. července navštíví ČR polský premiér, v Karlových Varech spolu budeme celý den a večer letíme na zasedání předsedů vlád v rámci iniciativy Čínské lidové republiky k 16 zemím střední, východní a jihovýchodní Evropy, které proběhne 7. července.

Evropská problematika je samozřejmě velice důležitá. My jsme si zopakovali naše priority: nechceme navyšovat rozpočet, ten se zvýší navýšením hrubého národního produktu. Že naše priority jsou koheze a zemědělství. Že se nám nelíbí návrh rozpočtu evropských struktur. Považujeme za nenormální, když po Brexitu bude mít Evropa o 15 procent méně obyvatel, tak Komise navrhuje o 20 procent navýšení rozpočtu. Podle našeho názoru by to mělo být o 15 procent míň a rozdíl je 25 miliard eur, takže to je obrovská částka. To jsou všechno věci, které já chci diskutovat na Evropské radě a myslím si, že jsou velice důležité.

Také nás dnes paní ministryně Dostálová informovala, že se jí povedlo přesvědčit Evropskou komisi o přesunu peněz, které my nejsme schopni čerpat, na jiné programy. My k tomu budeme mít zasedání ESIFu i vlády 25. července a mezitím budeme intenzivně diskutovat, kde bychom chtěli těch 6,2 miliardy konkrétně vynaložit, aby to bylo velice efektivní. Máme převis u zdravotnictví, školství, e-govermentu a taky MŽP. Je samozřejmě důležité, abychom se tyto peníze hned přesunuli a snažili se je čerpat a poté samozřejmě obdržet od EU.

Dnes jsme dlouho diskutovali program RE:START, strategii na restrukturalizaci Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Tento bod jsme přerušili, protože podle našeho názoru je málo konkrétní a chceme, aby se jednotliví ministři řekli velice konkrétně, co chtějí v těchto krajích dělat, jaké jsou jejich priority. Například v Karlovarském kraji je jasnou prioritou D6, investice BMW, Císařské lázně, Boží Dar, vysoká škola atd. Já bych chtěl, aby to ministři dali konkrétně, protože tam je strašně moc slov a velice málo konkrétních informací. Tu agendu dnes zpracovává 41 lidí, to pro nás bylo velké překvapení. Jedenáct lidí v Czechinvestu a 27 zaměstnanců na DPČ a stojí nás to ročně 15 milionů, takže k tomu taky od členů vlády zazněly celkem kritické připomínky. Je jasné, že stát chce podporovat tyto kraje a náš přístup je jasný – dopravní infrastruktura, dálnice, obchvaty, stav silnic, na které jsme přispěli krajům. To je naše odpovědnost, rozpočtujeme to. Ekologické zátěže, které chceme hlavně soustředit do samospráv. To je samozřejmě naše a my se musíme domluvit s kraji na spolupráci, co oni budou financovat a co budeme financovat my. A v podstatě to i vyplývá z investičního plánu, který chceme komunikovat koncem týdne.

Velká debata byla také o státní dotační politice vůči nestátním neziskovým organizacím za rok 2019. My jsme ten bod přerušili, protože ještě jsme vlastně nevyhodnotili to přidělení peněz neziskovým organizacím za minulé období. Proto jsme požádali, abychom projednali tento materiálu najednou. U neziskových organizací byly dramatické nárůsty za období minulé vlády, hlavně v letech 2015, 2016, 2017, myslím, že celkově to bylo asi o 4 miliardy, nebo 5 miliard. A my jsme chtěli od jednotlivých ministerstev, hlavně od MPSV a Ministerstva školství, aby udělaly analýzu těch výdajů, a dnes jsem byl informován, že by tam mělo dojít k poklesu o 2 miliardy, což je samozřejmě velice pozitivní. Z hlediska evidence stát z nepochopitelných důvodů tam vykazuje sport. Já si myslím, že to máme sledovat odděleně, že sport má být zvlášť. Sport je priorita a určitě výdaje na něj navyšujeme, ale nám šlo hlavně o ten zbytek a k tomu se vrátíme, jakmile to bude připravené.

Schválili jsme zahraniční rozvojovou spolupráci. Já jsem k tomu měl vícero dotazů, některé ty pozice skutečně nejsou úplně pochopitelné, takže bude dobré, když se o to bude Ministerstvo financí více zajímat v rámci přípravy státního rozpočtu.

Vláda odsouhlasila navýšení základního kapitálu státního podniku Explosia, to je nepeněžitý vklad, a projednali jsme návrh zákona o zpravodajských službách. Ten byl připraven už za minulé vlády, ale parlament to nestihl projednat. Ještě jsme jmenovali na návrh paní ministryně Šlechtové do hodnosti armádního generála generálporučíka Aleše Opatu. Pan ministryně to předložila a vláda to odsouhlasila. Děkuji.

Barbora Peterová, tisková mluvčí Úřadu vlády ČR: O komentář ke zbylým bodům, respektive jednomu bodu, prosím paní ministryni financí Alenu Schillerovou.

Alena Schillerová, ministryně financí: Dobrý den, dámy a pánové. Velmi stručně. My jsme projednávali návrh poslanců Marka Bendy, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se zrušují obsoletní zákony z roku 1919, a zaujali jsme k tomuto návrhu negativní stanovisko, a to z prostých důvodů: Připadá nám tento návrh absolutně nesystémový. Proč tyto zákony? Navíc řada těchto zákonů byla v letech, které následovaly, buď zrušena ad hoc, nebo se staly obsoletními už tím, že tady nastoupila nová právní úprava. Není k tomu vůbec žádná analýza, tvůrci a předkladatelé tohoto návrhu navíc vychází ze systému ASPI, a přitom dle Ústavy je úředním zdrojem Sbírka zákonů. Takže nevidíme v tom žádný smysl. Pokud smyslem mělo být, aby se „odpleveloval“ náš právní řád, tak právě tímto by se velice znepřehlednil. Navíc vláda od 1. 1. 2020 bude spouštět na základě už platného zákona z roku 2016 projekty e-Sbírka a e-Legislativa, které současný právní řád naprosto zpřehlední. Takže určitě nechceme takovéto unáhlené a nesystémové řešení, které by naopak ještě mohlo způsobit určité problémy v přehlednosti právního systému. Děkuji.

Andrej Babiš, předseda vlády: Já mám ještě jednu informaci. My jsme v rámci různého projednali postup ve vybudování nového kulturního objektu, Domu tance. Ten objekt je tady naproti, bývalý Klárův ústav, který je sice úžasný, ale v totálním rozkladu. Myslím, že je ostuda, že blízko Úřadu vlády je taková historická budova v tak špatném stavu. Já jsem ji nedávno navštívil spolu s panem ministrem kultury a paní ředitelkou Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. A ten projekt Dům tance pokračuje, tzn. ÚZSVM má na starosti přesídlení organizací, které tam sídlí. Ministerstvo kultury vytvoří novou příspěvkovou organizaci. Myslím si, že je důležité, abychom takovéto památky uchovali a dali je do dobrého stavu. Měli jsme to už udělat dávno.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter