Tiskové zprávy

15. 2. 2012 13:16

Výsledky jednání vlády, 15. února 2012

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda:
 1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice
B. K projednání s rozpravou:
 1. Návrh zákona o obětech trestných činů a o změně některých zákonů
  č.j. 1033/11
  Předkládá: ministr spravedlnosti
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 1150/11
  Předkládají: předseda vlády a předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
  Přizván: P. Rafaj, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 3. Návrh nařízení vlády,kterým se mění nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 26/12
  Předkládá: ministr dopravy
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 4. Návrh nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům
  č.j. 51/12
  Předkládá: ministr zemědělství
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 5. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 87/2010 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování platby na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka, ve znění nařízení vlády č. 369/2010 Sb., a nařízení vlády č. 70/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 52/12
  Předkládá: ministr zemědělství
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 6. Senátní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 577)
  č.j. 112/12
  Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda schválila neutrální stanovisko.

 7. Senátní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 578)
  č.j. 113/12
  Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda schválila neutrální stanovisko.

 8. Senátní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 576)
  č.j. 92/12
  Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda schválila negativní stanovisko.

 9. Návrh poslanců Pavla Staňka, Stanislava Polčáka a Jany Suché na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 584)
  č.j. 118/12
  Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda schválila neutrální stanovisko.

 10. Návrh poslanců Jana Chvojky, Jeronýma Tejce, Bohuslava Sobotky, Stanislava Křečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 585)
  č.j. 107/12
  Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda  schválila negativní stanovisko.

 11. Návrh tezí zákona o úřednících veřejné správy
  č.j. 91/12
  Předkládá: ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 12. Závěrečná doporučení Výboru OSN pro odstranění rasové diskriminace
  č.j. 116/12
  Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva
  Přizvána: M. Šimůnková, zmocněnkyně vlády pro lidská práva
  Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí..

 13. Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 244)
  č.j. 114/12
  Předkládá: ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Vláda rozhodnutí schválila.

 1. Analýza zřízení registru přestupků
  č.j. 83/12 - bod 5 schůze vlády 8.2.2012
  Předkládá: ministr spravedlnosti
  Výsledek jednání vlády:  Schváleno.

 2. Předložení kandidátní listiny České republiky pro volby soudce Evropského soudu pro lidská práva
  č.j. 72/12 - bod 8 schůze vlády 8.2.2012
  Předkládá: ministr spravedlnosti
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:
 1. Návrh na sjednání Protokolu, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
  č.j. 95/12
  Předkládají: ministr financí a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 2. Návrh vyjádření vlády ČR k žádosti Itálie o přistoupení k Úmluvě o kontrole a označování předmětů z drahých kovů
  č.j. 111/12
  Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 3. Návrh na uskutečnění setkání prezidentů Chorvatska, Srbska, Slovenska a České republiky na zámku v Lánech ve dnech 18.-19. února 2012
  č.j. 106/12
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 4. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ve Španělském království ve dnech 15.-17. února 2012
  č.j. 105/12
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 5. Návrh na účast místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí na konsistoři u příležitosti uvedení arcibiskupa Dominika Duky do hodnosti kardinála ve Vatikánu ve dnech 17. – 19. února 2012
  č.j. 104/12
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 6. Zpráva o pracovní návštěvě místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ČR Karla Schwarzenberga ve Státě Katar a v Bahrajnském království ve dnech 17.- 20. ledna 2012
  č.j. 99/12
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:
 1. Makroekonomická predikce České republiky
  č.j. 115/12
  Předkládá: ministr financí
 2. Zpráva o činnosti Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice za období leden - prosinec 2011
  č.j. 89/12
  Předkládá: ministr financí
 3. Informace o pokroku v OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (k 31.12.2011)
  č.j. 96/12
  Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
 4. Čerpání finančních prostředků pro vrcholné návštěvy za rok 2011
  č.j. 100/12
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
 5. Informace o průběhu a výsledcích 31. Mezinárodní konference Červeného kříže a Červeného půlměsíce
  č.j. 101/12
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
 6. Informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky "Systémová podpora a servis IS MZV-KR (2012-2015)"
  č.j. 98/12
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie