Tiskové zprávy

11. 3. 2019 17:40

Výsledky jednání vlády 11. března 2019

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1123/18
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledky jednání vlády: Vláda návrh schválila.

2. Návrh poslanců Zdeňka Ondráčka, Jiřího Maška, Radka Kotena, Jana Bartoška a Hany Aulické Jírovcové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 399)
čj. 190/19
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledky jednání vlády: Vláda přijala nesouhlasné stanovisko.

3. Návrh poslanců Jany Mračkové Vildumetzové, Adama Kalouse a Milana Ferance na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 400)
čj. 191/19
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledky jednání vlády: Vláda přijala neutrální stanovisko.

4. Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 401)
čj. 192/19
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledky jednání vlády: Vláda přijala nesouhlasné stanovisko.

5. Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy, Radka Kotena a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 402)
čj. 193/19
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledky jednání vlády: Vláda přijala nesouhlasné stanovisko.

6. Akční plán boje s korupcí na rok 2019
čj. 119/19
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledky jednání vlády: Vláda návrh schválila.

7. Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020–2026
čj. 175/19
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledky jednání vlády: Vláda návrh schválila.

8. Návrh Plánu nelegislativních úkolů vlády České republiky na rok 2019
čj. 60/19 - bod 16 schůze vlády 28.1.2019
Předkládá: T. Bartha, pověřena řízením Úřadu vlády
Výsledky jednání vlády: Vláda návrh schválila se změnou.

9. Návrh na zrušení usnesení ze dne 4. března 2019 č. 151
čj. 215/19
Předkládá: předseda vlády
Výsledky jednání vlády: Vláda návrh schválila.

C. K projednání bez rozpravy:

9. Jmenování zástupce Ministerstva financí do dozorčí rady Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky
čj. 196/19
Předkládá: ministryně financí
Výsledky jednání vlády: Schváleno.

10. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí v Belgickém království v souvislosti s účastí na 3. konferenci na podporu budoucnosti Sýrie a regionu ve dnech 12.–14. března 2019 v Bruselu
čj. 180/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledky jednání vlády: Schváleno.

11. Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí v Severní Makedonii a v Albánii ve dnech 14. a 15. března 2019
čj. 178/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledky jednání vlády: Schváleno.

12. Oficiální návštěva předsedkyně vlády Rumunska Viorici Dăncily v České republice ve dnech 14. až 16. března 2019
čj. 194/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledky jednání vlády: Schváleno.

13. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc leden 2019
čj. 195/19
Předkládá: T. Bartha, pověřena řízením Úřadu vlády
Výsledky jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:

1. Informace k plnění Koncepce Ministerstva zemědělství k hospodářské politice podniku Lesy České republiky, s. p., od roku 2012
čj. 181/19
Předkládá: ministr zemědělství

2. Informace o veřejné zakázce „Technická podpora APV ISL“
čj. 186/19
Předkládá: ministr obrany

3. Informace k připravované vertikální spolupráci „Systém ochrany a moni-torování SOM-3 - modernizace“
čj. 187/19
Předkládá: ministr obrany

4. Informace Ministerstva financí a Ministerstva životního prostředí o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/04 „Odstraňování starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací“
čj. 177/19
Předkládají:  ministryně financí a místopředseda vlády a ministr životního prostředí

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie