Tiskové zprávy

24. 1. 2018 9:02

Výsledky jednání vlády 24. ledna 2018

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda:

1. O financování zapojení ČR do projektu v Libyi zaměřeného na integrovanou správu hranic a migračních toků
čj. 46/18
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání: Schváleno.

2. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice

B. K projednání s rozpravou:

3. Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (sněmovní tisk č. 40)
čj. 43/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila neutrální stanovisko.

4. Návrh poslanců Petra Gazdíka, Zbyňka Stanjury, Ivana Bartoše, Heleny Langšádlové, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění zákona č. 183/2017 Sb. (sněmovní tisk č. 41)
čj. 44/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

5. Návrh poslanců Věry Kovářové, Jana Farského, Víta Rakušana, Petra Gazdíka, Petra Pávka a Jany Krutákové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 42)
čj. 45/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

6. Návrh na změnu systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. února 2018
čj. 37/18
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

11. Návrh na obeslání Světového ekonomického fóra (World Economic Forum) v Davosu-Klosters dne 25. ledna 2018
čj. 60/18
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

12. Informace o veřejné zakázce „Veřejná zakázka na právní služby pro zastupování České republiky v investičním sporu s G. Nussbaumem“
čj. 33/18
Předkládá: ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

C. K projednání bez rozpravy:

7. Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2017
čj. 31/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

8. Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády ČR a jeho účasti na setkání předsedů vlád zemí Visegrádské skupiny v Maďarsku dne 26. ledna 2018
čj. 39/18
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

9. Setkání předsedy vlády České republiky s předsedou Evropské komise v Bruselu dne 29. ledna 2018
čj. 38/18
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

10. Informace o průběhu a výsledcích 12. zasedání konference smluvních stran Úmluvy o ochraně volně žijících druhů stěhovavých živočichů (23. – 28. října 2017, Manila, Filipíny)
čj. 36/18
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Informace o připravované zakázce na výrobu a dodání tabákových nálepek pro Celní správu České republiky
čj. 42/18
Předkládá: ministryně financí

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie