Tiskové zprávy

25. 1. 2017 13:59

Výsledky jednání vlády 25. ledna 2017

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

Evropská agenda

1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice
Informace předsedy vlády o brexitu
Výsledek jednání: Vláda se seznámila s informací.

K projednání s rozpravou

2. Návrh zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech
čj. 1309/16
Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

3. Návrh zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích
čj. 1419/16
Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

4. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích
čj. 1421/16
Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

5. Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví sazba jednorázového poplatku na jaderný účet a výše příspěvků obcím a pravidla jeho poskytování
čj. 1709/16
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

34. Informace o smogové situaci
čj. 89/17
Překládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

6. Vyrozumění veřejné ochránkyně práv vládě České republiky o systémových nedostatcích Ministerstva pro místní rozvoj při aplikaci stavebního zákona týkající se zajištění faktického výkonu rozhodnutí obecných stavebních úřadů vydaných ve veřejném zájmu
čj. 1605/16 - bod 9 schůze vlády 16. 1. 2017
Předkládá: veřejná ochránkyně práv
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

7. Koncepce nákladní dopravy pro období 2017–2023 s výhledem do roku 2030
čj. 50/17
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Vláda koncepci schválila.

8. Návrh na zpětvzetí vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 67/17
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

9. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc listopad a prosinec 2016
čj. 68/17
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

10. Ustanovení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem Zajištění zimní a běžné údržby vybraných úseků dálnic a silnic I. třídy na období po 1. 5. 2017 oblast 07 Liberecká
čj. 53/17
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

27. Zřízení pracovních skupin Stálého výboru pro jadernou energetiku
čj. 24/17
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

35. Návrh nominace zvláštního zmocněnce ministra zahraničních věcí pro Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě pana Štefana Füleho jako kandidáta České republiky na pozici generálního tajemníka Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě
čj. 24/17
Předkládá: Ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

K projednání bez rozpravy:

11. Ustanovení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem Zajištění zimní a běžné údržby vybraných úseků dálnic a silnic I. třídy na období po 1. 5. 2017 oblast 05 Karlovarská
čj. 54/17
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

12. Ustanovení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem Zajištění zimní a běžné údržby vybraných úseků dálnic a silnic I. třídy na období po 1. 5. 2017 oblast 01 Středočeská – jihozápad
čj. 55/17
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

13. Ustanovení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem Zajištění zimní a běžné údržby vybraných úseků dálnic a silnic I. třídy na období po 1. 5. 2017 oblast 03 Jihočeská
čj. 56/17
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

14. Ustanovení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem Zajištění zimní a běžné údržby vybraných úseků dálnic a silnic I. třídy na období po 1. 5. 2017 oblast 11 Jihomoravská
čj. 57/17
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

15. Ustanovení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem Zajištění zimní a běžné údržby vybraných úseků dálnic a silnic I. třídy na období po 1. 5. 2017 oblast 09 Pardubická
čj. 58/17
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

16. Ustanovení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem Zajištění zimní a běžné údržby vybraných úseků dálnic a silnic I. třídy na období po 1. 5. 2017 oblast 13 Zlínská
čj. 59/17
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

17. Ustanovení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem Zajištění zimní a běžné údržby vybraných úseků dálnic a silnic I. třídy na období po 1. 5. 2017 oblast 08 Královéhradecká
čj. 60/17
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

18. Ustanovení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem Zajištění zimní a běžné údržby vybraných úseků dálnic a silnic I. třídy na období po 1. 5. 2017 oblast 06 Ústecká
čj. 61/17
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

19. Ustanovení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem Zajištění zimní a běžné údržby vybraných úseků dálnic a silnic I. třídy na období po 1. 5. 2017 oblast 02 Středočeská - severovýchod
čj. 62/17
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

20. Ustanovení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem Zajištění zimní a běžné údržby vybraných úseků dálnic a silnic I. třídy na období po 1. 5. 2017 oblast 04 Plzeňská
čj. 63/17
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

21. Ustanovení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem Zajištění zimní a běžné údržby vybraných úseků dálnic a silnic I. třídy na období po 1. 5. 2017 oblast 12 Olomoucká
čj. 64/17
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

22. Ustanovení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem Zajištění zimní a běžné údržby vybraných úseků dálnic a silnic I. třídy na období po 1. 5. 2017 oblast 14 Moravskoslezská
čj. 65/17
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

23. Ustanovení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem Zajištění zimní a běžné údržby vybraných úseků dálnic a silnic I. třídy na období po 1. 5. 2017 oblast 10 Vysočina
čj. 66/17
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

24. Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2016
čj. 22/17
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

25. Návrh usnesení vlády doporučující využívání institutu společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek ve vztahu k zaměstnávání odsouzených a osob se záznamem v Rejstříku trestů
čj. 42/17
Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

26. Úprava pravidel pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. v rámci programu Úvěry na nákup půdy a programu Finanční podpora pojištění produkce školek s produkcí sadebního materiálu lesních dřevin
čj. 48/17
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

28. Program Proof of Concept z Prioritní osy 1 Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020
čj. 47/17
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

29. Koncepce operační přípravy státního území České republiky
čj. 44/17
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

30. Žádost o zabezpečení letecké dopravy českého olympijského týmu na Zimní evropský olympijský festival mládeže 2017
čj. 38/17
Předkládá: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

31. Návrh na sjednání Protokolu pozměňujícího smlouvu o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Japonskem
čj. 52/17
Předkládají: ministryně práce a sociálních věcí a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

32. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí v Černé Hoře a v Srbsku ve dnech 1.–3. února 2017
čj. 36/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

33. Zpráva o průběhu a výsledcích 66. výročního zasedání Mezinárodní velrybářské komise (20.–28. října 2016, Portorož, Slovinsko)
čj. 45/17
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

Pro informaci:

1. Informace pro členy vlády ČR o průběhu transformace Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s. na národní rozvojovou banku
čj. 21/17
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

2. Přehled investorské přípravy staveb, které mají předpokládané datum zahájení realizace v letech 2016 až 2018 a jejichž stavební náklady přesahují 300 mil. Kč
čj. 51/17
Předkládá: ministr dopravy

3. Informace k vyskladnění munice z areálu muničního skladu Květná a stav úhrad za skladování
čj. 43/17 Předkládá: ministr obrany
Tento bod byl odložen.

4. Zpráva o prováděcích smluvních dokumentech sjednaných v roce 2016 ke smlouvám v gesci Ministerstva vnitra v souladu s článkem 14 odst. 2 směrnice vlády České republiky pro sjednávání, vnitrostátní projednávání, provádění a ukončování platnosti mezinárodních smluv, schválené jejím usnesením ze dne 11. února 200
č. 131
čj. 49/17
Předkládá: ministr vnitra

5. Informace o ministrem životního prostředí schválených prováděcích dokumentech ke smlouvám o spolupráci na hraničních vodách za rok 2016
čj. 69/17
Předkládá: ministr životního prostředí

6. Informace o veřejné zakázce Oprava agregátů vrtulníků Mi-24/35
čj. 39/17
Předkládá: ministr obrany

7. Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky na zasedání Rady pro zahraniční věci dne 12. prosince 2016 a na zasedání Rady pro obecné záležitosti dne 13. prosince 2016 v Bruselu
čj. 35/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie