Tiskové zprávy

7. 1. 2019 20:01

Výsledky jednání vlády 7. ledna 2019

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1142/18
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1058/18
Předkládá: ministryně průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

3. Návrh nařízení vlády o zvýšení částek životního minima a existenčního minima
čj. 1082/18 - bod 30 schůze vlády 17. 12. 2018
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Usnesení nebylo přijato.

4. Návrh poslanců Kateřiny Valachové, Jana Hamáčka, Ondřeje Veselého a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 350)
čj. 1137/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda shválila nesouhlasné stanovisko.

5. Návrh poslanců Hany Aulické Jírovcové, Daniela Pawlase, Pavla Kováčika a Stanislava Grospiče na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 352)
čj. 1138/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda shválila neutrální stanovisko.

6. Návrh poslanců Josefa Kotta, Margity Balaštíkové, Mariana Bojko a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 353)
čj. 1139/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda shválila souhlasné stanovisko.

7. Návrh poslanců Jana Volného, Pavla Kováčika, Josefa Kotta a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 354)
čj. 1140/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda shválila neutrální stanovisko.

8. Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců - Ve vzájemném respektu v roce 2019
čj. 1107/18
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

10. Návrh dokumentace programu 134 14 Péče o národní kulturní dědictví I.
čj. 1120/18
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno do příště.

19. Návrh zákona o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie
čj. 3/19
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

20. Jmenování vládního zmocněnce pro jadernou energetiku
čj. 11/19
Předkládá: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

9. Informace o průběhu naplňování programů k omezení následků sucha a nedostatku vody v České republice v gesci Ministerstva zemědělství
čj. 1134/18
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

11. Návrh dalšího procesního postupu České republiky v návaznosti na vydání usnesení Tribunálu Soudního dvora Evropské unie ve věci T-147/15 Česká republika v. Evropská komise
čj. 1144/18
Předkládá: ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

12. Návrhy na řešení opatření k posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v České republice z pohledu právních předpisů na ochranu životního prostředí
čj. 1136/18
Předkládají: místopředseda vlády a ministr životního prostředí a ministryně průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

13. 6. aktualizace Seznamu prvků kritické infrastruktury, jejichž provozovatelem je organizační složka státu
čj. 1118/18
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

14. Analýza jednotlivých aspektů činnosti, práv a povinností státních zaměstnanců a úředníků územních samosprávných celků ve vztahu k protikorupčnímu působení
čj. 1133/18
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

15. Zhodnocení současného systému poskytování vládních stipendií pro studium na College of Europe a návrh řešení nečerpání vládních stipendií pro uvedené studium
čj. 1114/18
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

16. Odvolání a jmenování členů orgánů zdravotních pojišťoven
čj. 1143/18
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

17. Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ekvádorské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů
čj. 1132/18
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

18. Zpráva o konzultacích mezi vládami České republiky a Polské republiky konaných dne 15. listopadu 2018 v Praze
čj. 1135/18
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:

1. Informace o veřejné zakázce Pořízení letounů L-39NG
čj. 1160/18
Předkládá: ministr obrany
Projednávání bylo přerušeno.

2. Informace o veřejné zakázce Integrace národních hlasových a komunikačních služeb do ACCS
čj. 1161/18
Předkládá: ministr obrany

3. Informace o veřejné zakázce „Lehké obrněné vozidlo S-LOV-CBRN a LOV-CBRN II“
čj. 1162/18
Předkládá: ministr obrany

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter