Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

8. 2. 2017 13:03

Ministr Chvojka: Ochrana oznamovatelů potřeba je, pomůže nejen proti korupci

Vláda na svém dnešním zasedání schválila návrh pravidel pro ochranu oznamovatelů protiprávního jednání, tzv. whistleblowerů. Dává jistotu ochrany lidem, kteří se odhodlají oznámit různé typy trestných činů zaměstnavatelů. Zejména usnadní odhalování korupce. Návrh vychází z koaliční smlouvy, je jednoduchý, srozumitelný a realistický.

„Oceňuji postoj ministrů, kteří dnes hlasovali pro můj návrh na posílení práv a ochrany oznamovatelů,“ říká ministr Chvojka. Návrh zákona podle něj může pomoci nejen oznamovatelům korupce, o čemž se v případě zákonné úpravy nejčastěji hovoří, ale třeba i v případě znečišťování životního prostředí.

„Základem úpravy,“ vysvětluje ministr Chvojka, „je novela občanského soudního řádu. Ta přenáší důkazní břemeno na zaměstnavatele.“ Dojde k tomu v případě, že zaměstnanec učiní na základě důvěryhodných skutečností oznámení na svého zaměstnavatele a zaměstnavatel ho například propustí. Kdyby k tomu došlo, zaměstnavatel by musel prokázat, že zaměstnance propouští z jiného důvodu, než je ono oznámení, např. o korupci.

Ministr Chvojka je přesvědčen, že dnes schválený návrh jednoduše a srozumitelně reaguje na poptávku po právní úpravě ochrany oznamovatelů. Zároveň vnímá obavy zaměstnavatelů z vlny udání a křivých obvinění. Ta by podle ministra mohla přijít, kdyby se například schválil návrh odměňující oznámení nějakou finanční částkou.

Dnes schválený návrh novelizuje občanský soudní řád (ve věci přenesení důkazního břemene na zaměstnavatele). 

„Nepovažuji za vhodné přijímat celý nový samostatný zákon o ochraně oznamovatelů, zvlášť když vidíme, že třeba na Slovensku takový zákon existuje, ale není reálně využíván,“ zdůrazňuje ministr Chvojka.

Pokud si předložený vládní návrh zákona osvojí poslanci a senátoři a podepíše ho prezident, začne lepší ochrana oznamovatelů platit od 1. ledna 2018. 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter