Výstavy

9. 6. 2010 9:31

Den dvacátý sedmý - výstava Jiřího Sozánského

Výstava k 60. výročí popravy dr. Milady Horákové, Záviše Kalandry, Jana Buchala a dr. Oldřicha Pecla.

Úřad vlády - Strakova akademie, Nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Autor projektu: Jiří Sozanský

Kurátor projektu: Jiří T. Kotalík ve spolupráci s architektem Davidem Vávrou.

Realizátor projektu: Občanské sdružení SYMPOSION v partnerství s hlavním městem Praha a Úřadem vlády České republiky, pod záštitami premiéra ČR Jana Fischera a primátora HMP Pavla Béma.

Sousoší MATER MORTIS bude instalováno před hlavním vchodem do Strakovy akademie a bude volně přístupné veřejnosti. Koláže Jiřího Sozánského budou představeny v rámci dnů otevřených dveří, o jejichž konání budeme s předstihem informovat.


Poprava Milady Horákové a tří dalších odsouzených k smrti 27. 6. 1950 a mnohaleté tresty pro další obviněné odstartovaly komunistický teror 50. let minulého století. Po roce 1989 došlo ke zveřejněním, ze kterých bylo zřejmé, jak byly procesy zinscenované, avšak stále chyběla rozsáhlejší společenská informovanost o podstatě a ideologickém významu těchto procesů. Až v posledních letech se objevují snahy toto téma reflektovat a to jak dokumentárně, tak uměleckou formou.

V roce 2010, v rámci 60. letého výročí procesů, připravilo občanské sdružení SYMPOSION projekt DEN DVACÁTÝ SEDMÝ, který připomíná tuto tragickou a temnou minulost české společnosti. Součástí projektu je výstava Jiřího Sozánského, zahájená 16. června 2010 v prostorách Strakovy akademie.

Jiří Sozánský„ Na pozadí souboru fotokoláží a kreseb představí Jiří Sozanský nově vytvořená plastická díla: jednak sochařsko-architektonické modely přímo reflektující procesy padesátých let a jednak samostatnou bronzovou sochu MATER MORTIS, umístěnou v exteriéru Strakovy akademie.

Sousoší MATER MORTIS, tvořené dvěma ženskými figurami, je zároveň reflexí obou totalitních systémů, nacistického i komunistického. Oba odsoudily Miladu Horákovou k trestu smrti, ale komunisté tento zrůdný čin také skutečně zrealizovali.

Toto monumentální dílo má záměrně formu odvozenou od typologie morových sloupů, vztyčovaných na náměstích našich měst jako vzpomínku a poděkování za odvrácení a ukončení morových ran, epidemií, válečných útrap a podobně. V expresivní nadsázce je toto téma znovu symbolicky aktualizováno s vyřčeným otazníkem, zda-li jsme dnes opravdu připraveni chápat tuto dobu jako minulost, od které se distancujeme a jejíž návrat nikdy nepřipustíme. 

Jiří SozánskýJiří Sozanský patří mezi ty umělce, jejichž dílo bezprostředně rezonuje pulsem doby, v níž žijí. Vstoupil na českou uměleckou scénu v polovině sedmdesátých let, v době vrcholící normalizace a tvůrčí nesvobody.

Celou svou uměleckou tvorbou se angažoval proti všem formám násilí, zvůle a ideologického diktátu, pošlapávajícího lidská práva a důstojnost člověka. Je znám jako nekonformní umělec a člověk vyhraněných názorů a postojů, vyjadřující se prostřednictvím rozsáhlých multimediálních projektů vázaných ke konkrétnímu místu.

Svými aktivitami v neobvyklých místech a prostorách Sozanský oživoval utlumenou výtvarnou scénu sedmdesátých let. Jeho akce promlouvaly ke svědomí ‚normalizující se‘ společnosti i za cenu nemalého osobního rizika. Sozanského zajímá člověk v mezních situacích, jeho niterné rozpoložení a vnější reakce směrem k lidské komunitě. Jeho obrazy, kresby, plastiky, objekty, instalace, environmenty i performance reagují na konkrétní prostředí a společenskou situaci v poloze naléhavého varovného mementa.

Jiří SozánskýNejnovější projekt Jiřího Sozanského DEN DVACÁTÝ SEDMÝ a umělecká díla, která v jeho rámci vytvořil, lze interpretovat jako vytržení z letargie a alarmující memento viny a slabosti – jako  novodobý morový sloup symbolizující vzpomínku a varování.

Je výsadou umělce mluvit v alegoriích, symbolech a násobit účinek svého sdělení využíváním všech výtvarných prostředků, ale i veršů, hudby a mluveného slova v působivé multimediální koláži. Jeho gesta jsou zdánlivě hřmotná a agresivní, ale jeho umělecká výpověď je nekompromisní a adekvátní tragické době kterou připomíná, době zrůdné a zoufalé.“

Jiří T. Kotalík 


Součástí projektu DEN DVACÁTÝ SEDMÝ je řada akcí, z nichž některé již proběhly či proběhnou, jako například:

20. ledna 2010 instalace plastik Jiřího Sozanského a komponovaný  večer v prostředí jednací síně Vrchního soudu na Pankráci – část opery Aleše Březiny Zítra se bude... se Soňou Červenou a Jiřím Ornestem.

24 .6. 2010 v 10 hodin bude odhalen památník v bývalém lágru Vojna u Příbrami, který Jiří Sozanský vytvořil jako poctu těm, kteří zde byli vězněni v 50. letech minulého století.

V listopadu – prosinci 2010 se uskuteční výstava Jiřího Sozanského DEN DVACÁTÝ SEDMÝ v Muzeu policie, divadelní představení souboru Spitfire Company a další semináře a workshopy.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie

Připojené dokumenty

Související zprávy