Aktuálně

28. 8. 2008 13:57

Premiér: Ministerstvo pro lidská práva a národnostní menšiny má nezastupitelnou úlohu

V budově úřadu vlády se dnes uskutečnilo setkání premiéra s ministryní pro lidská práva a národnostní menšiny Džamilou Stehlíkovou. Mediálně nepříliš sledovaný resort bojuje za posílení práv znevýhodněných občanů naší země. "Protestuji proti tvrzení, že je funkce ministra pro lidská práva a národnostní menšiny nadbytečná," uvedl premiér po jednání s ministryní Stehlíkovou.

"Protestuji, že funkce ministra pro lidská práva je nadbytečná," zdůraznil premiér s tím, že resort D. Stehlíkové zastupuje ty, kteří potřebují pomoc nejvíce. Problematikou tohoto resortu se sice zabývá celá vláda, ale specializovaná funkce ministra pro lidská práva poměřuje připravené normy všech ostatních ministrů. "Jsem rád, že moje vláda byla první, která má resort ministerstva pro lidská práva a národnostní menšiny," zdůraznil premiér. Agenda ministerstva je nesmírně rozsáhlá. Premiér potvrdil, že jedním z témat rozhovoru s D. Stehlíkovou  byl zákon o  komunikačních prostředcích pro sluchově a zrakově postižené, který by měl být v nejbližší době schválen Sněmovnou. "Zákon představuje významný krok pro malou skupinu obyvatel, kterým umožní komunikovat, který jim vyhovuje a který tyto občany zapojí bez omezení do vzdělávacího a pracovního procesu," přiblížila účel nového zákona ministryně Stehlíková.  

Mezi další témata jednání premiéra s ministryní pro lidská práva a národnostní menšiny patřila prevence násilí ve společnosti a přípravy Národního programu prevence násilí na dětech. "Jsme špičkovou zemí z hlediska legislativy vzahující se k domácímu násilí, " upozornila D. Stehlíková s tím, že vymahatelnost práva ale ještě musí být do budoucnosti posílena. Další prioritou činnosti týmu ministryně Stehlíkové je prevence a řešení násilí na seniorech. Tento závažný problém by se podle ministryně měl nutně stát předmětem veřejné diskuse a dostát odsouzení napříč celou společností.  Ministryně rovněž upozornila na rostoucí počet dětí užívajících legální drogy. Ochrana dětí před alkoholem a tabákem je další z řady priorit resortu ministryně Stehlíkové. Na tiskové konferenci ministryně rovněž připomněla úspěch v podobě nedávno schváleného zákona o nebezpečném  pronásledování, který chrání občany před utrpením způsobeným pronásledováním a výhružkami ze strany psychicky narušených a labilních jedinců.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie

Připojené dokumenty

Fotogalerie [F] fotogalerie