Aktuálně

31. 3. 2020 19:44

12. Týden v EU dle Mileny Hrdinkové

(23. až 29. březen 2020)

Milí čtenáři,

asi nikoho nepřekvapí, že boj s koronavirem je nadále hlavním, ačkoliv ne jediným, tématem dnešních dnů. Na národní i evropské úrovni se řeší nejen vlastní omezení šíření COVID-19, ale také ekonomické dopady pandemie, opatření na vnějších i vnitřních hranicích EU, repatriace občanů EU ze třetích zemí, společné nákupy ochranných zdravotnických pomůcek nebo mimořádná opatření pro vývoz některých těchto pomůcek mimo EU.

Jednání na úrovni EU, zejména ta ministerská, probíhají nyní videokonferenčně, případně telekonferenčně. S tím pak souvisí také specifický způsob rozhodování Rady, který je momentálně uplatňován. Jedná se o písemný postup, který může být uplatněn z důvodu naléhavosti nebo pro přijetí aktů v době, kdy není plánováno nebo nemůže být uspořádáno zasedání Rady. Před tím, než Rada písemným postupem rozhodne, je potřeba, aby o jeho použití bylo předem rozhodnuto na zasedání výboru Coreper.

Kromě pravidelné videokonference ministrů zdravotnictví, která proběhla včera a další je na programu ve čtvrtek, a ministrů vnitra, kteří jednají dnes a v pátek, se uskuteční také neformální videokonference ministrů zahraničních věcí. Ti budou v pátek diskutovat o repatriaci občanů EU ze třetích zemí a koordinaci v konzulárních záležitostech, dále o posílení mezinárodní spolupráce a globální rozměru dopadu epidemie koronaviru a v neposlední řadě o boji s dezinformacemi.

V pondělí 30. března Rada formálně přijala tři významná a hojně diskutovaná opatření související s koronavirem a ekonomickými dopady pandemie. Písemný postup byl završen u tzv. Investiční iniciativy pro reakci na koronavirus, díky níž budou členské státy moct okamžitě využít dostupné prostředky, celkem 37 mld. eur, z evropských fondů na pomoc nejvíce zasaženým a zranitelným odvětvím ekonomiky. Stejným postupem bylo schváleno také rozšíření působnosti Fondu solidarity EU na krizové situace v oblasti veřejného zdraví. Konečně třetím opatřením je výjimka z povinnosti využívat letištní časy, která má leteckým dopravcům pomoci vyrovnat se s drastickým poklesem objemu letecké dopravy v důsledku krize způsobené koronavirem. Požadavky na letištní časy budou pozastaveny až do 24. října letošního roku.

Pokud chcete o opatřeních přijímaných v boji s koronavirem na úrovni EU vědět více, podívejte se na webové stránky Úřadu vlády, kde je tomuto tématu věnována zvláštní sekce. Zajímavé a aktuální informace máme také na portálu Euroskop.cz, kde najdete pravidelně aktualizované a doplňované články věnované opatřením v členských státech EU i dalších evropských zemích, aktivitám na úrovni EU a také o tom, jak ČR pomáhá ostatním zemím EU v boji proti koronaviru.


Více se o údalostech z uplynulého týdne v EU dočtete v našem newsletteru Týden v EU (23. až 29. březen 2020).

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Milena Hrdinková, státní tajemnice pro evropské záležitosti
Milena Hrdinková, státní tajemnice pro evropské záležitosti

Státní tajemnice pro evropské záležitosti

Připojené dokumenty

Fotogalerie [F] fotogalerie