Aktuálně

25. 4. 2022 15:01

17. Týden v EU (25. dubna - 2. května 2022)

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Coreper


Coreper I ve středu 27. dubna 2022

Na programu CRP I se bude schvalovat mandát pro vyjednávání s EP o nařízení o omezení přístupu do vod Unie. FR PRES bude informovat o výsledcích z trialogu k nařízení o digitálních službách, k směrnici o zveřejňování informací o udržitelnosti společností, k nařízení o bateriích a odpadních bateriích a ke směrnici o přiměřené minimální mzdě. Rovněž proběhne orientační debata pro další práci týkající se nařízení o strategických zásobách zemního plynu.

Copreper II ve středu 27. dubna a pátek 29. dubna 2022

Na jednání CRP II proběhne ve středu příprava na druhé zasedání Rady pro obchod a technologie EU-USA a výměna názorů ohledně situace a finanční podpory pro Ukrajinu a implementace Strategického kompasu a bude rovněž pokračovat diskuze k únorovému summitu EU-AU. FR PRES sdělí informace o shromažďování důkazů o válečných zločinech na Ukrajině. Proběhne příprava agendy Rady FAC, která proběhne ve dnech 16. a 17. května 2022 a taktéž příprava zasedání Rady pro zahraniční věci (rozvoj) 20. května 2022. Probere se i pokračování iniciativy Global Gateway. Ve středu proběhne také příprava na trialog pro pravidla “Daisy Chain” a o přepracovaném znění nařízení o informacích doprovázejících převody finančních prostředků a některých kryptoaktiv.

Na pátečním CRP II se bude diskutovat o migraci a azylu a sumitu EU-Japonsko. FR PRES bude debriefovat z trialogů o směrnici o odolnosti kritických entit, o pravidlech “Daisy Chain” a o nařízení o informacích doprovázejících převody finančních prostředků a některých kryptoaktiv

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Evropský parlament


Výborový a frakční týden 25.–29.4.

Poslanci Evropského parlamentu (EP) se sejdou na pravidelných schůzích parlamentních výborů. V Bruselu se rovněž setkají politické skupiny, které se budou připravovat na nadcházející plenární zasedání EP ve Štrasburku ve dnech 2. až 5. května. Výběr důležitých bodů jednání:

 • CULT: výměna názorů s Komisí o ročních pracovních programech Erasmus+, Evropského sboru solidarity a programu Kreativní Evropa (PO 25. 4.)
 • INTA: hlasování o nových pravidlech návrhu zahraniční subvence narušující vnitřní trh (PO 25. 4.)
 • AFCO: hlasování o návrzích, které by upevnily právo EP navrhovat zákony a zahájit legislativní postupy EU, tzv. Právo podnětu Parlamentu (ČT 28. 4.)
 • AFCO: diskuze o revizi nařízení statutu a financování evropských politických stran a nadací (ČT 28. 4.)

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Evropská komise


Zasedání kolegia komisařů dne 27. dubna 2022

Kolegium Komise na středečním zasedání projedná: Sdělení o přístupu EU k přechodu do další fáze COVID-19, Legální migraci – balíček dovedností a talentů, Iniciativu proti nekalým soudním sporům zaměřeným na novináře a ochránce práv a Revizi finančního nařízení.

5. Týden v EU (31. ledna – 7. února 2022)  Evropské výbory PČR


Schůze Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR dne 28. dubna 2022

Výbor na čtvrteční schůzi projedná:

 • Návrh nařízení, kterým se zavádí Program Unie pro bezpečnou konektivitu na období 2023–2027
 • Společné sdělení Přístup EU k řízení kosmického provozu Příspěvek EU k řešení globální výzvy
 • Návrh nařízení, kterým se zřizuje rámec opatření pro posílení evropského ekosystému polovodičů (akt o čipech)
 • Sdělení Akt o čipech pro Evropu
 • Změnu nařízení 2021/2085, kterým se zřizují společné podniky v rámci programu Horizont Evropa, pokud jde o společný podnik pro čipy
 • Informaci o přípravě Rozpočtové strategie sektoru veřejných institucí ČR na léta 2023 až 2025 a Konvergenčního programu ČR (duben 2022)
 • Informaci o přípravě Národního programu reforem ČR pro rok 2022

4. Týden v EU (24. – 31. ledna 2022) Výbor pro EU na vládní úrovni


Jednání dne 27. dubna 2022

I/Ke schválení

 • Národní program reforem 2022 (ÚV)
 • Zpráva o vývoji Evropské unie v roce 2021(ÚV)
 • Komunikace a spolupráce vlády ČR se členy Evropského parlamentu: vyhodnocení a opatření na zefektivnění (ÚV)
 • Koncepce přípravy Čechů na výběrová řízení do institucí Evropské unie na roky 2023 – 2025 (ÚV)

II/ Různé

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty

Fotogalerie [F] fotogalerie