Aktuálně

16. 1. 2023 16:47

3. Týden v EU (16. ledna – 23. ledna 2023)

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Rada EU


Rada pro hospodářské a finanční záležitosti dne 17. ledna 2023 v Bruselu

Švédské předsednictví (SE PRES) představí své priority a pracovní program v Radě ECOFIN. Komise bude ministry informovat o hospodářské a finanční situaci na Ukrajině a o provádění makrofinanční pomoci Ukrajině. Rada schválí pozměňující prováděcí rozhodnutí Rady schvalující posouzení Komise týkající se plánu oživení a odolnosti Lucemburska. Ministři také schválí návrh závěrů Rady ke Zprávě mechanismu varování (AMR), k Roční analýze udržitelného růstu (ASGS) a Doporučení pro hospodářskou politiku eurozóny pro rok 2023. Euroskupina v klasickém formátu se sejde den před Radou. Delegaci ČR povede ministr finaní Zbyněk Stanjura.

Zasedání Rady pro zahraniční věci 23. ledna v Bruselu

Ministři na Radě pro zahraniční věci povedou opět diskusi o vývoji ruské agrese vůči Ukrajině. Diskuse se bude věnovat široké škále témat, jako je winterizace, energetika, finanční pomoc, odpovědnost za zločiny, sankce, potravinové zabezpečení nebo globální outreach. Mělo by dojít též na schválení 7. tranše podpory z Evropského mírového nástroje a další finanční podpory pro výcvik ze strany vojenské asistenční mise EUMAM. Dalším samostatným bodem na agendě bude situace v Sahelu a pobřežních zemích západní Afriky. V rámci aktuálních otázek je v plánu dotknout se témat Černé Hory, Íránu, Náhorního Karabachu, Afghánistánu či Venezuely. Rada FAC by měla mimo jiné schválit ustavení nové civilní mise SBOP v Arménii v kontextu Náhorního Karabachu, navazující na monitorovací misi z loňského podzimu. Na okraj jednání proběhne snídaně s generálním ředitelem Mezinárodní agentury pro atomovou energii a neformální oběd s palestinským premiérem. ČR bude na jednání zastupovat ministr zahraničí Jan Lipavský.

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Coreper


Coreper I dne 18. ledna 2023

Na jednání Coreperu I proběhne  analýza finálního kompromisního textu k návrhu nařízení o bateriích a odpadních bateriích. K předběžné dohodě  mezi Radou a Evropským parlamentem došlo za českého předsednictví v prosinci 2022. Druhým a posledním bodem jednání  je příprava jednání Rady AGRIFISH (30. 1. 2023). V rámci tohoto bodu představí švédské předsednictví své priority na nadcházející půlrok. Mezi hlavní zemědělské priority patří například udržitelné používání pesticidů, osiva či nové genomické techniky. Švédské předsednictví se bude rovněž zabývat Lesnickou strategií 2030, revizí nařízení k označování potravin či nařízením ke kontrole rybolovu.

Coreper II dne 18. ledna 2023

Na jednání Coreperu II proběhne příprava jednání Rady pro obecné záležitosti (přesunuté z ledna na 6. 2. 2023), včetně představení priorit švédského předsednictví, přípravy mimořádného zasedání Evropské rady a vztahů EU-UK. Současné předsednictví bude rovněž informovat Coreper o svých záměrech s fungováním IPCR, zejména co se týče četnosti zasedání i metody práce. V rámci agendy zahraniční politiky se bude výbor zabývat přípravou summitu EU-Ukrajina (3. 2. 2023) a přípravou jednání Rady pro zahraniční věci (23. 1. 2023), v rámci níž  budou ministři diskutovat o aktuálních otázkách, ruské agresi proti Ukrajině či o situaci v Sahelu. Coreper bude rovněž informován o výsledcích jednání Rady pro hospodářské a finanční věci. V rámci bodu různé bude Evropská komise prezentovat sdělení týkající se využití talentů v evropských regionech. 


3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Evropský parlament


Plenární zasedání EP ve Štrasburku ve dnech 16. – 19. 1.

Plénum EP zasedne na svém prvním zasedání v tomto roce ve Štrasburku. Na okraji plenárního zasedání se uskuteční schůze vybraných výborů EP. 

Výběr z programu pléna:

Pondělí 16. 1.

 • Prohlášení Rady a Komise k 30. výročí jednotného trhu EU
 • Rozprava o ochraně spotřebitelů v oblasti online videoher (hlasování proběhne ve středu)

Úterý 17. 1.

 • Prohlášení Rady a Komise – Představení programu švédského předsednictví v Radě EU
 • Prohlášení Komise – ustanovení tribunálu pro trestné činy spáchané vůči Ukrajině
 • Hlasování: Dohoda EU-Nový Zéland – výměna osobních údajů mezi Europolem a Novým Zélandem

Středa 18. 1.

 • Prohlášení Rady a Komise – závěry uskutečněného jednání Evropské rady ze dne 15. 12.
 • Prohlášení Rady a Komise – Strategie EU k posílení průmyslové konkurenceschopnosti, obchodu a kvality pracovních míst (hlasování proběhne v únoru)

Čtvrtek 19. 1.

 • Prohlášení Komise k iniciativě Global Gateway


3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Evropská komise


Zasedání kolegia Evropské komise dne 17. ledna  

Na programu jednání kolegia budou figurovat následující návrhy aktů:

Využití talentu v evropských regionech /E. Ferreira a M. Gabriel/

5. Týden v EU (31. ledna – 7. února 2022) Evropské výbory PČR


Ve středu 18. ledna zasedne Výbor pro evropské záležitosti PS, stejně jako Výbor pro záležitosti Evropské unie Senátu.

Schůze Výboru pro evropské záležitosti PSP ČR dne 18. 1.

Výbor projedná následující body:

 • Shrnutí průběhu CZ PRES – uvede předseda vlády ČR
 • Priority SE PRES – uvede vv SE v CZ
 • Návrh nařízení o opatřeních pro dovoz, vývoz a tranzit palných zbraní a jejich hlavních částí a střeliva
 • Návrh nařízení o okamžité úhradě v eurech
 • Návrh nařízení o schvalování typu motorových vozidel a motorů (Euro 7)
 • Návrh nařízení o průmyslových vzorech Společenství
 • Sdělení Komise o posílené politice v oblasti interoperability veřejného sektoru
 • Návrh nařízení, kterým se stanoví opatření pro vysokou úroveň interoperability veřejného sektoru v celé Unii
 • Výroční zpráva EÚD o plnění rozpočtu EU a evropských rozvojových fondů za r. 2021

Schůze Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu dne 18. 1.

Výbor projedná následující body:

 • Informace o prioritách SE PRES – uvede vv SE v CZ
 • Sdělení Komise – Pracovní program Komise na rok 2023 - Pevná a jednotná Unie
 • Návrh směrnice o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí azbestu při práci
 • Sdělení Komise o směřování k budoucnosti bez azbestu
 • Návrh směrnice o přizpůsobení pravidel mimosmluvní občanskoprávní odpovědnosti umělé inteligenci
 • Návrh směrnice o odpovědnosti za vadné výrobky
 • Návrh nařízení o opatřeních pro dovoz, vývoz a tranzit palných zbraní, jejich hlavních součástí, dílů a střeliva a obchodování s nimi
 • Návrh nařízení o posílení solidarity prostřednictvím lepší koordinace nákupu plynu, přeshraničních výměn plynu a spolehlivých referenčních cen

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie