Aktuálně

27. 1. 2020 21:15

3. Týden v EU dle Mileny Hrdinkové

(20. až 26. leden 2020)

Milí čtenáři,

je před námi poslední lednový týden, který je zároveň téměř jistě posledním týdnem, kdy je Spojené království členem EU. K dokončení první části brexitu schází v této chvíli již jen dva kroky. Před sebou máme nicméně tu těžší část vyjednávání.

V Bruselu tento týden mimo jiné pokračují zasedání Rady EU. Včera se sešla Rada pro zemědělství a rybolov, která měla na programu představení priorit chorvatského předsednictví právě v oblasti zemědělství a rybolovu, výměnu názorů o zemědělských aspektech sdělení o Zelené dohodě pro Evropu a diskuzi o návrhu nařízení o přechodných pravidlech společné zemědělské politiky.

Dnes se koná zasedání Rady pro obecné záležitosti, kterého se účastním. S ostatními ministry a státními tajemníky jednáme o přípravách konference o budoucnosti Evropy, diskutujeme také priority chorvatského předsednictví a aktuální stav vyjednávání sektorové legislativy víceletého finančního rámce 2021-2027.

Evropský parlament před sebou má tento týden dílčí plenární zasedání v Bruselu. Klíčovým bodem programu je zítřejší rozprava a následné hlasování o dohodě o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii. Výbor pro ústavní záležitosti minulý týden poslancům doporučil, aby výstupovou dohodu schválili, a tak lze očekávat, že se pro ni minimálně potřebná prostá většina z nich vysloví. Následovat by pak mělo ještě schválení Radou EU, které proběhne z důvodu časové tísně formou písemné procedury. Ve čtvrtek se poslanci budou věnovat pracovnímu programu Komise na rok 2020. Poslanci si také v rámci plenárního zasedání připomenou 75. výročí osvobození koncentračního tábora v Osvětimi a uctí památku obětí holocaustu. Zabývat se dále budou také kontroverzním indickým zákonem o občanství nebo rozdílným odměňováním mužů a žen.

Týden zakončíme v sobotu netradičně v Lisabonu, kde se uskuteční summit Přátel koheze. Tak zvané kohezní státy na něm navážou na diskuzi, kterou vedly 5. listopadu na summitu v Praze o společných prioritách při vyjednávání víceletého finančního rámce na období 2021 – 2027.


Více se o údalostech z uplynulého týdne v EU dočtete v našem newsletteru Týden v EU (20. až 26. leden 2020).

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Milena Hrdinková, státní tajemnice pro evropské záležitosti
Milena Hrdinková, státní tajemnice pro evropské záležitosti

Státní tajemnice pro evropské záležitosti

Připojené dokumenty

Fotogalerie [F] fotogalerie