Aktuálně

5. 11. 2019 23:13

35. Týden v EU dle Mileny Hrdinkové (28. říjen až 3. listopad 2019)

Milí čtenáři,

hlavní událostí tohoto týdne je dnešní summit Přátel koheze, který na Pražském hradě hostí předseda vlády ČR. Účastní se ho zástupci dalších šestnácti členských států EU, které do této neformální skupiny patří, a také zástupce Komise, komisař pro rozpočet a lidské zdroje Günter Oettinger. Hlavním tématem summitu je postavení kohezní politiky v rámci vyjednávání víceletého finančního rámce. Jeho cílem pak přijetí společné deklarace, která se zaměřuje právě na postavení kohezní politiky ve vyjednávání víceletého finančního rámce 2021–2027 a měla by vyslat jasný signál zúčastněných zemí – které tvoří vět-šinu členských států EU – o silné podpoře pro kohezní politiku. Pražský summit nava-zuje na jednání, které se před rokem uskutečnilo v Bratislavě.

Před samotným zahájením summitu se sešli předsedové vlád zemí V4 ke krátkému jednání nejen o víceletém finančním rámci, ale také o klimatické politice a dalších aktuálních evropských otázkách. Na okraj summitu se pak uskutečnilo několik bilaterálních jednání. V pondělí v podvečer se předseda vlády Andrej Babiš setkal se svým chorvatským protějškem Andrejem Plenkovićem a diskutovali spolu mimo jiné o nadcházejícím předsednictví Chorvatska v Radě EU, jeho organizačním a finančním zajištění, klimatické politice, migraci a Schengenu nebo vnější politice EU. Já jsem se včera dopoledne setkala se španělským státním tajemníkem pro evropské záležitosti Luisem Marcem Aguiriano Naldou, s nímž jsem hovořila mimo jiné o budoucím rozpočtu EU, prohlubování hospodářské a měnové unie nebo brexitu.

Dnes ráno jsem ještě před zahájením summitu přivítala italského ministra pro evropské záležitosti Vincenza Amendolu k jednání o klimatické politice a plánu European Green Deal, prioritách nové Komise, migraci nebo hospodářské a mě-nové unii. Společně s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem jsme zvládli také krátké bilaterální jednání s komisařem G. Oettingerem a po skončení summitu krátce pohovořím také s řeckým alternujícím ministrem zahraničí Miltiadisem Varvitsiotisem.

Ve čtvrtek a v pátek navštívím spolu s premiérem Lucembursko, kde nás čeká jednání s předsedou vlády Xavierem Bettelem a lucemburským velkovévodou Jindřichem. Navštívíme také Evropský účetní dvůr a Eurostat.

V Bruselu se tento týden již opět schází Rada EU. V pátek se koná zasedání Rady pro hospodářské a finanční věci, která má na programu financování opatření v oblasti klimatu, zdanění digitální ekonomiky nebo proběhlá zasedání skupiny G20 a Mezinárodního měnového fondu. Tentýž den se setkají ministři školství na jednání Rady pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport a povedou politickou rozpravu o umělé inteligenci ve vzdělávání a od-borné přípravě. Věnovat se budou také prioritám nadcházejícího chorvatského předsednictví.


Více se o údalostech z uplynulého týdne v EU dočtete v našem newsletteru Týden v EU (28. říjen až 3. listopad 2019).

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Milena Hrdinková, státní tajemnice pro evropské záležitosti
Milena Hrdinková, státní tajemnice pro evropské záležitosti

Státní tajemnice pro evropské záležitosti

Připojené dokumenty

Fotogalerie [F] fotogalerie