Aktuálně

19. 9. 2007 17:36

Česká centra by se měla zapojit do organizace předsednictví ČR v Radě EU

To vyplynulo z dnešní schůzky v Lobkovickém paláci dne 19. září v Praze, kde se setkali zástupci Sekce pro přípravu předsednictví ČR v Radě EU s řediteli Českých center. Sekci pro přípravu předsednictví reprezentovala Jana Hendrichová, náměstkyně místopředsedy vlády pro evropské záležitosti, a Ondřej Karas, ředitel odboru komunikace. Za Česká centra se jednání zúčastnil Jaroslav Kantůrek, pověřený řízením Českých center, a další ředitelé zastoupení Českých center v zahraničí.

Na schůzce zástupci Sekce pro předsednictví informovali o stěžejních bodech a nástrojích Koncepce komunikace a prezentace předsednictví ČR v Radě EU. Zároveň seznámili přítomné s organizační a finanční stránkou přípravy předsednictví. Spolu se zástupci z Ministerstva kultury ČR a Ministerstva zahraničních věcí ČR byly vedoucím center objasněny kompetence jednotlivých resortů a jejich role během výkonu předsednictví.v první polovině roku 2009.

V následné diskusi byla zdůrazněna důležitost Českých center při organizování akcí v průběhu předsednictví, a to zejména jejich neocenitelná znalost prostředí, v němž se nachází a působí. Jana Hendrichová rovněž vyzvala ředitele jednotlivých center, aby se aktivně zapojili do diskuse, a přispěli tak svými náměty.

V současné době působí v zahraničí 22 Českých center. Jejich posláním je rozvíjet dialog se zahraniční veřejností v oblasti kultury, vzdělávání, obchodu a turismu. Česká centra spoluvytváří image České republiky jako moderní a dynamické země v zahraničí. Jsou příspěvkovou organizací Ministerstva zahraničních věcí ČR.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie