Aktuálně

23. 2. 2017 12:34

Evropská komise zveřejnila Country Reports

Ve středu 22. února 2017 zveřejnila Evropská komise analýzy hospodářských výzev a politik pro členské státy EU, tzv. Country Reports. Tyto analýzy hrají důležitou roli v procesu evropského semestru. Jednak představují zhodnocení vládní hospodářské politiky ze strany Evropské komise a přinášejí tak cenný pohled zvenčí, jednak jsou důležitým podkladem pro přípravu národních programů reforem a konvergenčních programů, které vláda zasílá Komisi každoročně v dubnu.

Country Report pro Českou republiku je zaměřena zejména na následující strukturální výzvy a témata:

• veřejné finance a daňová politika;
• trh práce, vzdělávání a sociální politika;
• investiční politika;
• výzkum a vývoj;
• energetika a účinné využívání zdrojů;
• veřejná správa.

V květnu navrhne Evropská komise členským státům doporučení, která na počátku léta schvaluje Rada EU. České republice byla v loňském roce adresována tři doporučení. Ta směřují do fiskální oblasti, regulační a administrativní zátěže, dále také do tematiky veřejných zakázek, systému výzkumu a vývoje, sektoru vzdělávání a do otázek inkluzivity trhu práce.

Shrnutí Country Report pro ČR.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty

Fotogalerie [F] fotogalerie