Aktuálně

9. 12. 2019 22:43

40. Týden v EU dle Mileny Hrdinkové (2. až 8. prosinec 2019)

Milí čtenáři,

máme před sebou zasedání Evropské rady, na kterém se vedoucí představitelé EU budou věnovat klíčovým tématům. Ve čtvrtek a v pátek nás proto v Bruselu čekají náročná jednání.

Zasedání lídrů mimo jiné připravují ministři na Radě pro obecné záležitosti, která se v Bruselu schází dnes. Kromě diskuze nad závěry Evropské rady máme na programu politickou rozpravu o víceletém finančním rámci na období 2021–2027, výměnu názorů na pracovní program Komise na rok 2020 a na víceleté plánování, slyšení věnované Maďarsku a zhodnocení situace, pokud jde o právní stát v Polsku.

Kromě Rady pro obecné záležitosti zasedá tento týden také Rada pro zahraniční vztahy a Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO). Ministři zahraničí, kterým včera poprvé předsedal vysoký představitel Josep Borrell Fontelles, se věnovali vztahům mezi EU a Afrikou, prosazováním a ochranou lidských práv ve světě a neformálně diskutovali o pracovních metodách Rady. Rada EPSCO, která zasedá od včerejška, má na programu téma zlepšování přístupu k lékům, závěry o inkluzivních trzích práce nebo ekonomiku blahobytu. Ve středu se k pravidelnému briefingu setkám s velvyslanci členských států EU a budu je informovat o programu zasedání Evropské rady a především o pozicích, která na něm bude Česká republika zastávat.

Prosincový summit lídrů je tradičně rozdělen do dvou dnů. Ve čtvrtek je na programu změna klimatu a dlouhodobý rozpočet EU. Evropská rada se zaměří na to, jak splnit cíl, jímž je dosažení klimatické neutrality do roku 2050. Od červnové Evropské rady, která na závazku dosažení klimatické neutrality v roce 2050 nenašla shodu, v České republice proběhla k této problematice velmi intenzivní debata.

Jednání o víceletém finančním rámci na období 2021 – 2027 budou vycházet z jednací osnovy s číselnými údaji, jež připravuje finské předsednictví na říjnovou žádost vedoucích představitelů. Pro Českou republiku je prioritní, aby nedošlo k dalšímu snižování objemu prostředků na kohezní politiku.

V pátek pak budou vedoucí představitelé EU pokračovat zasedáním eurosummitu v inkluzivním formátu, během kterého se budou věnovat revizi Smlouvy o zřízení Evropského mechanismu stability nebo posilování bankovní unie. Ve formátu EU27 pak budou jednat o brexitu a o přípravách na jednání o budoucích vztazích mezi EU a Spojeným královstvím po jeho vystoupení z EU.


Více se o údalostech z uplynulého týdne v EU dočtete v našem newsletteru Týden v EU (2. až 8. prosinec 2019).

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Milena Hrdinková, státní tajemnice pro evropské záležitosti
Milena Hrdinková, státní tajemnice pro evropské záležitosti

Státní tajemnice pro evropské záležitosti

Připojené dokumenty

Fotogalerie [F] fotogalerie