Aktuálně

2. 4. 2020 19:19

Prohlášení k hodnocení mimořádných opatření členských států v souvislosti s COVID-19

Česká republika považuje dodržování základních demokratických principů a hodnot za implicitní východisko pro všechny členské státy Evropské unie, tím spíše v takto napjatém období. Domnívá se, že v současné situaci, která nemá v moderních dějinách obdoby, je o to důležitější dodržovat nejen tyto základní stavební kameny, ale též soudržnost mezi všemi členskými státy. Česká republika věří, že až společným úsilím všech Evropanů toto období překonáme, může nastat čas na celounijní inkluzivní reflexi toho, jak jsme jako EU, tedy jak unijní instituce, tak jednotlivé členské státy, pandemii čelili. Bude to cenné i pro další diskusi o budoucnosti EU.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie