Aktuálně

12. 1. 2012 15:24

Série expertních diskusí o aktualizaci Národního programu reforem začala

V souvislosti s prováděním Evropského semestru (harmonogram koordinace hospodářských politik EU) předloží vláda České republiky Evropské komisi v dubnu 2012 aktualizovaný Národní program reforem. Ten představuje souhrn reformního úsilí, které přispívá k plnění cílů stanovených ve Strategii Evropa 2020. Na aktualizaci se podílejí zástupci jednotlivých resortů státní správy, přičemž do diskuse budou vtaženy i příslušné orgány obou parlamentních komor.

S ohledem na průřezovou povahu Národního programu reforem zasahujícího do mnoha sfér společenského a ekonomického dění se do přípravných konzultací zapojují také zainteresovaní aktéři z řad partnerů sociálního dialogu (tripartity), regionálních a místních samospráv, akademické sféry, členové NERVu, zástupci občanských sdružení a další experti. Za tímto účelem probíhá podobně jako v loňském roce v prvním čtvrtletí série neformálních diskusních stolů, které představují příležitost k prezentaci a projednání stanovisek dotčených aktérů.

Úvodní jednání, jehož smyslem bylo v prvé řadě představit harmonogram aktualizace Národního programu reforem pro rok 2012, proběhlo 11. ledna 2012 v Lichtenštejnském paláci. Na toto úvodní jednání navazují v průběhu druhého a třetího lednového týdne tématické diskusní stoly zaměřené na okruhy otázek, jež vycházejí ze struktury Národního programu reforem ČR. Coby reflexe výsledků těchto jednání se v průběhu února 2012 uskuteční druhé kolo neformálních setkání, během něhož experti prodebatují konkrétní návrhy na znění finálního textu.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie