Aktuálně

6. 6. 2013 10:41

Telefonát státního tajemníka V. Bellinga s komisařem J. Hahnem

Ve čtvrtek 6. června 2013 se uskutečnil telefonát státního tajemníka Vojtěcha Bellinga s komisařem pro regionální politiku Johannesem Hahnem, jehož cílem bylo prodiskutovat využití některých nástrojů, které by České republice mohly pomoci v řešení následků povodní. Hlavním předmětem rozhovoru bylo čerpání prostředků z Fondu solidarity EU a zvýšení flexibility využití prostředků v rámci politiky soudržnosti prostřednictvím tzv. pravidla n+3. Zavedení tohoto pravidla by České republice umožnilo využít prostředky alokované na jednotlivé roky ještě v následujících třech letech, což by výrazně rozšířilo možnosti jejich použití pro ostraňování povodňových škod. Česká republika připravila a představila k tomuto tématu iniciativu, k níž se již v současnosti připojilo šest dalších členských států.

Komisař J. Hahn vyjádřil pochopení pro situaci v České republice, ujistil státního tajemníka Bellinga o připravenosti Evropské komise učinit vše potřebné pro nápravu situace. Návrh České republiky týkající se flexibility při čerpání prostředků z fondů EU chápe komisař jako možnou reakci povodňové události, kterou je třeba dále projednat a získat pro ni potřebnou podporu dalších členských států.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie