Aktuálně

4. 11. 2019 9:20

Úřad vlády chce podpořit sdílení dat mezi firmami a veřejnou správou. Proběhl první workshop.

V Tiskovém sálu Úřad vlády proběhl 1. workshop na podporu sdílení dat mezi firmami a veřejnou správou.
V Tiskovém sálu Úřad vlády proběhl 1. workshop na podporu sdílení dat mezi firmami a veřejnou správou.
V rámci dnešní ekonomiky vznikají množství nejrůznějších neosobních dat. Při jejich sdílení mezi soukromým a veřejným sektorem mohou vznikat užitečné nové služby a zároveň mohou firemní data sloužit jako přínosný podklad pro strategické rozhodování státu či místních samospráv.

Sdílení dat soukromých společností s veřejnými orgány je v současnosti aktuální téma také v Evropské unii. Evropská komise vydala v minulém roce pro firmy řadu doporučení, jak efektivně, důvěryhodně a bezpečně zpřístupňovat vybraná data veřejným institucím, a to za zvýhodněných podmínek (B2G sdílení dat). Tyto principy sdílení dat nyní na unijní úrovni zkoumá expertní skupina složená z relevantních odborníků z různých oborů. Na konci roku předá expertní skupina Evropské komisi výslednou zprávu, ve které jí doporučí, jaký další postup by byl v této oblasti nejvhodnější. Evropská komise se tímto podkladem může, ale také nemusí řídit.

Úřad vlády chce podpořit sdílení dat mezi firmami a veřejnou správou. Proběhl první workshop.

Úřad vlády uspořádal 1. listopadu 2019, v souvislosti se zmíněnou unijní iniciativou, workshop, kde se setkali zástupci firem a veřejné správy. Příklady datové spolupráce představil mezi jinými spoluzakladatel společnosti Liftago Ondřej Krátký, členka expertní skupiny Evropské komise Petra Konečná a zástupci pražské společnosti Operátor ICT. Sdílení dat může mít z jejich pohledu pozitivní vliv na tvorbu regulace a strategické rozhodování o věcech veřejných. Díky poskytnutí vybraných dat ze strany firem může mít stát nebo samospráva reálné informace o fungování trhu, v rámci něhož vznikají nové inovativní služby, na které mnohdy stávající legislativní pravidla nejsou připravena. Konkrétně může mít sdílení firemních dat přínos například v oblasti plánování procesů ve městě, a to s ohledem na urbanistický rozvoj nebo řízení dopravy, dále pak pro statistické účely nebo lepší informovanost občanů.

Úřad vlády chce podpořit sdílení dat mezi firmami a veřejnou správou. Proběhl první workshop.

Úřad vlády se plánuje tématem sdílení dat mezi soukromým a veřejným sektorem dále věnovat. Cílem bude zvyšování veřejného povědomí o výhodách B2G sdílení dat. Příklady dobré praxe se pak budou moci inspirovat další soukromé společnosti a veřejné orgány a nastavit nové modely spolupráce založené na výměně dat. Konkrétní příklady úspěšných projektů bude ČR prezentovat také členským státům EU a Evropské komisi na jednáních o případných návazných unijních iniciativách.

Máte i Vy zkušenosti s datovou spoluprací mezi firmami a veřejnými orgány? Budeme velmi rádi, pokud nám o ní dáte vědět na digiczech@vlada.cz Vaše zkušenosti využijeme pro propagaci úspěšných projektů a mohou nám zároveň pomoci formulovat národní pozici pro vyjednávání v EU.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie