Aktuálně

26. 4. 2013 16:11

V Rohanském paláci proběhl expertní kulatý stůl národního fóra k reformě institucí EU

V prostorách Rohanského paláce, kde sídlí ministerstvo školství, se uskutečnil v návaznosti na úvodní konferenci národního fóra o budoucnosti Evropské unie expertní kulatý stůl věnovaný tematice zajištění demokratické legitimity rozhodování a reformy unijních institucí. Kromě státního tajemníka pro evropské záležitosti Vojtěcha Bellinga a vedoucího Zastoupení Evropské komise Jana Michala zazněly rovněž příspěvky zástupců odborného zázemí obou parlamentních komor, Jindřišky Syllové a Jana Grince.

Komplexní pohled na víceúrovňové fungování nástrojů přímé, participativní a zastupitelské demokracie poskytla Jana Reschová z Právnické fakulty UK. V úvahách o reformě institucí, kdy zazněly m.j. projevy Lenky Pítrové (Úřad vlády), Davida Krále (Europeum) a Ondřeje Krutílka (CDK), převažoval postoj zdůrazňující potřebu zachovat stávající instituce společné pro celou EU-27. Zřizování nových orgánů není řešením potřeb eurozóny ani EU-27 jako celku. V průběhu diskuse též resonovaly názory směřující k zamyšlení nad možností jak zefektivnit kontrolu dodržování principu subsidiarity.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie