Aktuálně

28. 11. 2012 9:57

Vládní Výbor pro EU diskutoval o problematice emisních povolenek

Dne 28. listopadu 2012 proběhlo 120. zasedání Výboru pro Evropskou unii na vládní úrovni. Výbor projednal návrh Evropské komise na provedení zásahů v obchodování s emisními povolenkami v systému EU ETS s cílem stabilizovat cenu povolenek (tzv. backloading). S ohledem na komplexnost problematiky a potřebu dalších analýz se Výbor k tématu vrátí na některém z následujících prosincových zasedání.

Výbor dále schválil aktualizovanou rámcovou pozici České republiky k návrhu nařízení o Evropském námořním a rybářském fondu, přičemž hlavní národní prioritou zůstává oblast sladkovodní akvakultury.

Diskutována byla také příprava prosincové Rady pro hospodářské a finanční záležitosti. Výbor potvrdil dosavadní priority, které ČR na příslušných jednáních prosazuje, a schválil setrvání na požadavku promítnutí záruk pro ČR do příslušných legislativních návrhů.

Projednána byla pozice, jíž bude ČR zastávat na Radě pro obchod. Klíčovými tématy jsou vízová reciprocita v souvislosti s přípravou dohody CETA s Kanadou a příprava na sjednání dohody FTA s Japonskem. Výbor byl informován o výsledcích jednání Rady pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport a z ministerského jednání k Evropské vesmírné agentuře.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie