Aktuálně

6. 6. 2013 10:27

Výbor pro EU se zabýval návrhem specifických doporučení Rady

Dne 5. června 2013 proběhlo 129. jednání Výboru pro EU. Výbor schválil rámcovou pozici k návrhu specifických doporučení Rady pro ČR pro rok 2013, aktualizovanou rámcovou pozici k budoucí podobě Společné zemědělské politiky a Zprávu o stavu Unie v roce 2012. Ministr zemědělství informoval členy Výboru o pokračujících jednáních směřujících k užší koordinaci příslušných státních orgánů ČR a Polska odpovědných za kvalitu potravin. Výbor rovněž projednal možnosti financování opatření zaměřených na odstraňování škod způsobených povodní z fondů a další kroky v této oblasti.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie