Aktuálně

19. 1. 2011 14:58

Vláda schválila plán realizace protidrogové politiky

Nečasův kabinet měl dnes na programu jednání přes dvacet návrhů změn zákonů, strategií a zpráv, které projednával.

Ministři v čele s premiérem odsouhlasili Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 – 2012. Plán obsahuje aktivity v osmi prioritních oblastech jako je primární prevence, léčba a sociální začleňování, snižování rizik, potlačování nabídky–snižování dostupnosti, koordinace a financování, monitoring, výzkum, hodnocení, mezinárodní spolupráce a alkohol a tabák.

Hlavním cílem je snížit míru experimentálního a příležitostného užívání drog mezi mladými lidmi, snížit rizika spojená s užíváním drog pro jedince i společnost, snížit dostupnost drog; v praxi pak např. udržet nízkou míru úmrtnosti v souvislosti s užitím drog a udržet nízkou promořenost HIV,“ píše se ve schváleném plánu.

Protikorupční strategie je kompletní

Vládní kabinet také jednomyslně odsouhlasil zbylých pět sporných bodů protikorupční strategie a uložil ministru vnitra, aby vytvořil finální dokument. Zpřesněn byl například institut spolupracujícího obviněného. Podle ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila i u takového pachatele by soud konstatoval vinu, ale trest by mu prominul.

Do protikorupční strategie byly také začleněny návrhy Národní ekonomické rady vlády a požadavky platformy pro veřejné zakázky při Americké obchodní komoře. Premiér Petr Nečas řekl, že ve strategii jsou všechny návrhy NERV a deset opatření obchodní komory.

Dalším ze schválených bodů byl návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2011. „Zákon umožňuje vydat dluhopisy v hodnotě 131,6 mld. Kč určené k pokrytí větší části plánovaného deficitu rozpočtu v roce 2011 (ten činí 135 mld. Kč). Zbytek bude pokryt úvěry. Dluhopisy budou emitovány s dobou splatnosti nejpozději uplynutím 55 let,“ píše se v předkládací zprávě.

Vláda doporučila snížení cen a úhrad léčiv

Vláda také odsouhlasila návrh poslance Marka Šnajdra a dalších na vydání zákona o přechodném snížení cen a úhrad léčiv. „Cílem návrhu je zamezit zvýšení maximálních cen léčiv a přípravků a zamezit zvýšení úhrad léčivých přípravků z prostředků všeobecného zdravotního pojištění,“ řekl premiér. Zjednodušeně řečeno jde o zajištění zachování opatření ke snížení cen léčivých přípravků o 7% z „Janotova balíčku“. Diskuse o výši snížení a o výjimkách se bude vést v rámci druhého čtení zákona v Poslanecké sněmovně. Proto vláda ve svém usnesením vyzývá Poslaneckou sněmovnu, aby zvážila konkrétní mechanismus snížení cen.

Souhlasné stanovisko vláda dala také k poslaneckému návrhu na vydání novely zákona o nelékařských zdravotnických povoláních. Negativní stanovisko naopak kabinet přijal k senátnímu návrhu novely zákona, o volbách do Parlamentu ČR nebo návrhu novely zákona o rozpočtovém určení daní.

Kompletní výsledky projednávaných bodů naleznete zde.

Jednání vlády 19. ledna 2011

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie