Očekáváné události

29. 2. 2012 9:00

Schůze vlády ČR, TK ve 12.00 hod.

Členové vlády ve středu 29. února 2012 od 9.00 hod. projednají mimo jiné:

  • návrh novely zákona o hospodaření energií; Předkládají: ministři průmyslu a obchodu a životního prostředí;
  • návrh zákona o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie; Předkládá: ministryně kultury;
  • návrh zákona o provozování sázkových her; Předkládá: ministr financí;
  • věcný záměr nové právní úpravy vstupu a pobytu cizinců na území ČR, volného pohybu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků a ochrany státních hranic; Předkládá: ministr vnitra;
  • návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Romana Sklenáka, Jeronýma Tejce, Michala Haška a dalších na novelizaci zákonů o důchodovém spoření a o doplňkovém penzijním spoření; Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády
  • podání návrhu na pozastavení činnosti Komunistické strany Čech a Moravy - závěry expertních analýz a návrh dalšího postupu; Předkládá: ministr vnitra;
  • návrh východisek pro vytvoření metodiky hodnocení korupčních rizik - CIA (Corruption Impact Assessment); Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády.

8.55 hod. – fototermín

12.00 hod. - tisková konference.


Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv.


Místo: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Odbor tiskový a styku s veřejností Úřadu vlády ČR
Oddělení tiskové
e-mail: tiskovy.odbor@vlada.cz 
telefon: 22400 2052/2059/2376/2596/2058
www.vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter