Tiskové konference

25. 10. 2011 20:48

Tisková konference po jednání vlády, 25. října 2011

Jan Osúch, tiskový mluvčí vlády ČR: Dámy a pánové, přeji vám hezký večer, dovolte mi, abych vás přivítal na tiskové konferenci po dnešním večerním jednání vlády. Vítám zde předsedu vlády Petra Nečase a prosím ho o úvodní slovo.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Dobrý večer, dámy a pánové, vláda dnes jednala po skončení jednání sněmovny. Měla svůj standardní program. Dovolil bych si upozornit na tři body. První byl návrh novely zákona o vyvlastnění a novely zákona o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí. Vláda se rozhodla, že o návrhu bude ještě jednat porada ekonomických ministrů. Tedy přerušila tento bod. Nám se jedná především o to, že podle našeho názoru se jedná o velmi citlivý zásah do soukromých vztahů a do oblasti soukromého vlastnictví. Nechceme způsobit stav, kdy občan bude tahat za kratší konec provazu ve sporech se státem. Na druhou stranu jsme si vědomi, že pro celou řadu projektů, včetně liniových staveb a podobně, se musí zrychlit celé stavební řízení a že se musí zabránit spekulativním nákupům nemovitostí, půdy a podobně, jejichž cílem je vlastně snaha vymáčknout co největší cenu a spekulativně se tak obohatit, a chceme mít jasno ohledně judikatury Ústavního soudu, protože ten vyslovil v roce 2008 názor, že když se vyvlastňuje například rodinný domek, ale platí to i pro polnosti, které tvoří rodinný majetek, má se přihlížet k citovým aspektům, sociálním vazbám vyvlastňovaného a z toho vyplývá, že vyvlastňovanému má náležet též nemajetková náhrada, že nestačí jen zaplacení obvyklé ceny. Tedy i tyto právní aspekty by měly být zhodnoceny, než se k tomuto vrátíme. Dalším bodem, kterým jsme se zabývali, byl návrh nařízení vlády ke stanovení limitů prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů. Tento návrh vláda schválila. Limit prostředků rozpočtu pro poskytnutí této dotace má podle zákona stanovit vláda nařízením do 31. října. Bylo to stanoveno ve výši 11,7 miliardy. Chci zdůraznit, že kdyby nedošlo k tomuto spolufinancování stáním rozpočtem, došlo by v roce 2012 ke zvýšení cen elektřiny pro domácnosti v průměru o 11 % a pro velkoodběratele až o 15 %. Schválením této dotace dojde ke zvýšení pro domácnosti o 4,3 % a pro velkoodběratele o 5,8 %, respektive 6,6 % u odběratelů vysokého napětí. Dalším bodem byla informace pro členy vlády k možnosti připojení protokolu o uplatňování LZP EU ke smlouvě o přistoupení Chorvatska do EU. Zde bych chtěl říci, že vláda již dříve dala úkol panu ministru zahraničí, aby se obrátil na právní službu Rady a ta dospěla k jednoznačnému závěru, že tento český protokol není možné začlenit do smlouvy o přistoupení Chorvatska. Ten příslib připojit protokol k zakládacím smlouvám EU obsažený v závěrech ER z října 2009 je podle stanoviska právní služby třeba vnímat pouze jako časovou souvislost. Tedy to nemůže být svázáno do jednoho dokumentu a jednoho hlasování. Je to dáno především, podle názoru právní služby, tím, že jsou založeny tyto dvě věci – český protokol a smlouva o přistoupení Chorvatska – na různých právních základech. V případě protokolu je právním základem článek 48 SEU, v případě přístupové smlouvy je to článek 49 SEU. Takže tolik k důležitým bodům našeho jednání a jsem připraven zodpovídat vaše dotazy.

Jan Osúch, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji za úvodní vyjádření, dámy a pánové, ještě než dám prostor pro dotazy, upozorním, že i vzhledem k pokročilému času prosím otázky pouze k tématu, kterému se dnes kabinet věnoval.

ČTK: Já mám otázku k tomu Chorvatsku, vy jste si jako ODS přáli, aby to zůstalo spojeno. Co bude následovat dále? Jak to vláda předloží a kdy? Druhá věc, zítra by měl být summit, jestli vám dala vláda mandát pro jednání a jaký?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Tak, není otázkou, zda si to ODS přála či nepřála. My jsme pouze řekli, že pokud právní rámec umožní, aby byly tyto dva dokumenty spojeny do jednoho dokumentu a tím do jednoho hlasování, že my tento postoj upřednostňujeme. Ukázalo se na základě stanoviska právní služby, že to možné není, takže není relevantní, zda si někdo něco přeje či ne. Je tu právní základ a výklad a řekl bych tečka, vymalováno. Není co řešit. Co se týče mandátu, ten mám stejný, jako jsem měl na nedělní jednání Rady, tedy je to mandát, kde česká vláda chce přispět ke stabilizaci eurozóny, podpora kroků jako rekapitalizace bank, podpora kroků hledajících možnosti v rámci primárního a sekundárního práva zvýšit fiskální disciplínu a vymahatelnost této disciplíny v členských zemích.

ČTK: Já bych se chtěl zeptat, jestli se vláda zabývala dvěma body, které jste nezmínil, a sice novelou zákona o dluhopisech a návrhem na odložení SŽDC?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Ano, vláda se těmito body zabývala. Návrh zákona vláda schválila. Tady se jedná o to, že vláda schválila zrušení některých povinností jako je povinnost schvalovat emisní podmínky ČNB, dále zrušení dohledové povinnosti ČNB nad emisemi dluhopisů, k nimž se neuveřejňuje prospěch, a také zrušení výčtu osob oprávněných vydávat dluhopisy. Ta emise je právní teorií považována za soukromoprávní úkon, podobně jako nabídka úpisu akcií. Rozšiřuje se okruh osob, které jsou oprávněny emitovat dluhopisy i na fyzické osoby. Můžete se pokusit podle těchto pravidel vydat dluhopisy. Co se týče dalšího bodu, tento návrh byl schválen, každoročně se musí vyrovnávat tyto závazky, je to započítáno i do bilance veřejných financí. Jedná se o přesun položek mezi vládními institucemi podle pravidel ESA 95.

Jan Osúch, tiskový mluvčí vlády ČR: Dámy a pánové, nemáte-li další otázky, přeji hezký večer.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Zvuková příloha

Tisková konference po jednání vlády, 25. října 2011

Související zprávy