Národní ekonomická rada vlády

logo NERV 2020Národní ekonomická rada vlády (dále jen „NERV“) je odborným poradním orgánem vlády pro oblast ekonomických opatření, strategických hospodářských plánů, veřejných investic a systémových reforem.

NERV byl zřízen usnesením vlády ze dne 4. srpna 2010 č. 558 o zřízení Národní ekonomické rady vlády, ve znění usnesení vlády ze dne 9. dubna 2020 o obnovení činnosti Národní ekonomické rady vlády.

Základním úkolem NERV je iniciovat a navrhovat zásady a parametry reformy ekonomiky veřejného sektoru, které mají dominantní vliv na podnikatelský sektor, zaměstnanost, veřejné finance, hospodářský růst a transparentnost veřejného sektoru.

Činnost NERV je v gesci místopředsedy vlády pro hospodářství. Členové NERV úzce spolupracují se členy vlády a ministerstvy. Úřad vlády ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu zabezpečuje činnost NERV po stránce technické.

Kontext obnovení činnosti NERV

Situace vyvolaná pandemickým šířením koronaviru a jím způsobované nemoci COVID-19, zapříčinila bezprecedentní narušení ekonomických vztahů a lze předpokládat, že dopad do ekonomiky nebude reprezentován jednorázovým propadem, ale že bude mít dlouhodobější následky. Vláda proto oficiálně obnovila činnost expertního týmu ve formě NERV, který se doposud scházel jako neformální poradní orgán předsedy vlády.

Členové NERV

Členy NERV jmenuje a odvolává vláda na návrh místopředsedy vlády pro hospodářství. Členství v NERV je nezastupitelné.

V současnosti má NERV 17 členů: Ladislav Bartoníček, Daniel Beneš, Vladimír Dlouhý, Jakub Havrlant, Petr Jonák, Jan Juchelka, Štěpán Jurajda, Simona Kijonková, Lukáš Kovanda, Daniel Prokop, Tomáš Salomon, Tomáš Sedláček, Miroslav Singer, Jan Švejnar, Ilona Švihlíková, Bohdan Wojnar, Miroslav Zámečník.

Pracovní skupiny NERV

NERV dle potřeby zřizuje k řešení konkrétních úkolů ve své působnosti pracovní skupiny. V současnosti fungují v rámci NERV čtyři pracovní skupiny:

  • Ekonomická opatření / Hospodářská strategie / Inovace
  • Práce / Zaměstnanost
  • Nová ekonomika / Technologie / Digitalizace
  • Retail / Cestovní ruch / HOREKA

Materiály z jednání NERV

 

Kontaktní adresa

Úřad vlády ČR,
nábřeží Edvarda Beneše 4,
Praha 1, PSČ 118 01
Telefon: 224 002 111
e-mail: posta@vlada.cz 

Tajemník

Ing. Martin Hronza
Na Františku 32
110 15 Praha 1
telefon: +420 224 853 202
e-mail: hronza@mpo.cz

Připojené dokumenty