Národní ekonomická rada vlády

Národní ekonomická rada vlády

Národní ekonomická rada vlády (dále jen „NERV“) je odborným poradním orgánem vlády pro oblast ekonomických opatření, strategických hospodářských plánů, veřejných investic a systémových reforem.

NERV byl zřízen usnesením vlády ze dne 4. srpna 2010 č. 558 o zřízení Národní ekonomické rady vlády, ve znění usnesení vlády ze dne 18. května 2022 č. 410 o obnovení činnosti Národní ekonomické rady vlády.

Úkolem NERV je iniciovat a navrhovat zásady a parametry reforem klíčových veřejných systémů, které mají dominantní vliv na zdravé veřejné finance, konkurenceschopnost české ekonomiky a transparentnost veřejného sektoru.

Kontext obnovení činnosti NERV

Vláda rozhodla na schůzi ve středu 18. května 2022 o obnovení činnosti Národní ekonomické rady vlády. Zároveň schválila její nový statut a její složení. Národní ekonomická rada vlády má nyní 17 členů z řad renomovaných ekonomů, jejím koordinátorem je David Havlíček.

K obnovení činnosti Národní ekonomické rady vlády jakožto svého poradního orgánu kabinet Petra Fialy přistoupil v reakci na současné problémy české ekonomiky způsobené dopady pandemie nemoci covid-19, neúměrným růstem cen energií a důsledky ruského vpádu na Ukrajinu. NERV se zaměří především na opatření v oblasti podpory podnikatelského prostředí a zaměstnanosti, finančního sektoru a veřejných financí tak, aby stát byl schopen dostát zajišťování poskytování veřejných statků a současně zmírnil negativní dopady na reálnou ekonomiku.

Členové NERV

Národní ekonomická rada vlády je složena z předních českých ekonomek a ekonomů, kteří mají dlouholeté zkušenosti v práci pro veřejný i soukromý sektor.

Kontaktní adresa

Úřad vlády ČR,
nábřeží Edvarda Beneše 4,
Praha 1, PSČ 118 01
Telefon: 224 002 111
e-mail: posta@vlada.cz 

Tajemník

Ing. Vladimír ŠTÍPEK, Ph.D.
telefon: +420 224 003 661
e-mail: stipek.vladimir@vlada.cz

Připojené dokumenty