Rada vlády pro informační společnost

Rada vlády pro informační společnost (RVIS) je stálým řídícím, poradním, iniciačním a koordinačním orgánem vlády pro oblasti rozvoje digitálních služeb ve veřejné správě a pro oblast eGovernmentu.

RVIS se dále věnuje programu Digitální Česko, řízení realizace Informační koncepce ČR, využití informačních a komunikačních technologií včetně umělé inteligence, automatizace a robotizace ve veřejné správě, oblast informační společnosti a dalším oblastem digitální agendy, včetně jejího evropského rozměru.

Rada vlády pro informační společnost (RVIS) vznikla usnesením vlády č. 293 ze dne 28. 3. 2007. Aktuální statut Rady byl schválen usnesením vlády č. 673 ze dne 17. 8. 2022

Do 27. srpna 2022 působila rada v gesci Ministerstva vnitra.

Kontaktní adresa

Sekretariát Rady vlády pro informační společnost
Úřad vlády ČR
nábřeží Edvarda Beneše 4
Praha 1, PSČ 118 01
mail: sekretariat.rvis@vlada.cz

Připojené dokumenty