Etická komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu

O Etické komisi

Etická komise pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu (dále jen "Etická komise") se skládá z devíti členů. Po dvou členech volí a odvolává Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Senát Parlamentu ČR, Vláda ČR a Rada Ústavu pro studium totalitních režimů, jednoho člena jmenuje a odvolává prezident republiky. Předsedu Etické komise volí a odvolává vláda z členů volených vládou.

Členové Etické komise jsou voleni na funkční období pěti let. Nikdo nemůže být zvolen více než dvakrát za sebou.

Působnost Etické komise upravuje ustanovení § 7 zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu.

Na prvním jednání Etické komise dne 11. června 2012 byl zvolen místopředsedou Etické komise PhDr. Prokop Tomek.

Kontaktní adresa

Úřad vlády ČR,
nábřeží Edvarda Beneše 4,
Praha 1, PSČ 118 01
www: www.etickakomisecr.cz

ID datové schránky

3kfc3xg

Sekretariát

Telefon: 296 153 457

Etickakomisecr@vlada.cz


Připojené dokumenty