Aktuálně

17. 9. 2020 20:50

Evropská komise představila další kroky k implementaci Facility na podporu oživení a odolnosti

Dne 17. září 2020 zveřejnila Evropská komise (EK) Strategii pro udržitelný růst na rok 2021 (Annual Sustainable Growth Strategy 2021, ASGS), čímž formálně zahájila nový ročník evropského semestru, tedy každoročního cyklu koordinace hospodářských a sociálních politik EU. Letos byl tento dokument vydán dříve oproti zavedené praxi, neboť se EK rozhodla ASGS využít k představení pokynů pro implementaci Facility na podporu oživení a odolnosti (Recovery and Resilience Facility, RRF).

ASGS úvodem konstatuje, že pandemie COVID-19 uvrhla svět do náhlé a hluboké recese. Dle letní ekonomické prognózy by ekonomika EU měla v roce 2020 klesnout o 8,3 % a v roce 2021 by měla zaznamenat ekonomický růst ve výši 5,8 %. Klíčovým nástrojem obnovy by měla být RRF, jež je součástí nového nástroje Next Generation EU a která zahrnuje prostředky ve výši 672,5 mld. EUR (ve formě grantů a půjček členským státům) na obnovu ekonomiky a na zelenou a digitální transformaci. V této souvislosti se ASGS odkazuje na Zelenou dohodu pro Evropu (European Green Deal, EGD), přičemž RRF vychází z cíle EU dosáhnout konkurenceschopné udržitelnosti a soudržnosti stanoveného právě prostřednictvím EGD.

ASGS stanovuje vodítka pro přípravu plánu na podporu oživení a odolnosti - Národního plánu obnovy.  Ten je podmínkou pro čerpání prostředků z RRF a bude představovat jeden z klíčových prvků nadcházejícího cyklu evropského semestru. Dle pokynů EK by plán na podporu oživení a odolnosti měl reflektovat jak výzvy specifické pro daný členský stát - tzv. country specific recommendations (CSRs) na roky 2019 a 2020, tak celounijní výzvy. V souvislosti s výzvami, jimž čelí všechny členské státy, stanovuje EK v rámci ASGS tzv. flagships, které zahrnují oblasti mj. jako: podpora čisté mobility, zvýšení energetické účinnosti budov, podpora udržitelné a dostupné dopravy, dostupnost vysokorychlostního připojení, digitalizace veřejné správy a rozvoj cloudových kapacit, podpora vzdělávání a digitálních dovedností. Podrobnější informace o jednotlivých flagships a o ASGS 2021 jako takové jsou dostupné na webu EK.    

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty

Fotogalerie [F] fotogalerie