Výroční fóra

7. 12. 2016 15:30

Výroční fóra EUSDR

Každoročně probíhá Výroční fórum Strategie EU pro Podunají, v jehož rámci diskutují o pokroku a problémech při implementaci Strategie aktéři, kteří se podílejí na její koordinaci či přímo realizují konkrétní projekty v jejím rámci. Díky těmto setkáním dochází k výměně osvědčených postupů a identifikaci dalších příležitostí pro spolupráci. Výroční fóra jsou pořádána rotujícím předsednictvím Strategie. Výstupy z výročních fór představují závazek pro členy Strategie, a zároveň určují na co se v budoucnu zaměřit a jakým způsobem se bude ubírat implementace v následujícím roce

 

Výroční fóra EUSDR

5. Výroční fórum Podunajské strategie (3. a 4. listopad 2016, Bratislava)

Fórum v Bratislavě bylo zorganizováno společně s Evropskou komisí a Slovenskem. Fórum s názvem „Inovační toky – voda, znalosti a inovace v Podunají“ se zaměřilo na vodní hospodářství, výzkum a inovace v Podunají. Účastníci měli příležitost diskutovat dosavadní výsledky a budoucí aspekty Strategie. 

 

Výroční fóra EUSDR

4. Výroční fórum Podunajské strategie (29. - 30. říjen 2015, Ulm)

Fórum, které se uskutečnilo v Německém městě Ulm, neslo název „Inteligentní, sociálně inovativní a udržitelný Podunajský region“. Toto fórum se tematicky zaměřilo na inovace, odbornou přípravu, duální vzdělávání, podnikání a občanskou společnost jakožto klíčové faktory pro udržitelný a integrující růst Podunají.  Jednotlivé sekce umožnily účastníkům seznámit se blíže s komplexními mechanismy, které by se měly spojit na úrovni politické, projektové a finanční za účelem lepšího využití potenciálu makroregionální strategie. 

 

Výroční fóra EUSDR

3. Výroční fórum Podunajské strategie (26. - 27. červen 2014, Vídeň)

Třetí Výroční fórum s názvem „Rosteme společně – společně rosteme – posíleni k budování prosperujícího Podunají podporujícího inkluzi““ se uskutečnilo v  rakouské Vídni. Hlavním tématem fóra byla inkluze a udržitelný růst. Důraz byl kladen především na inkluzivní a udržitelný růst jako předpoklad prosperity a evropské politiky zahrnující široké spektrum zúčastněných stran pro vytvoření integrovaného a konkurenceschopného Podunají. Účastníci fóra se rovněž věnovali otázce řízení, jakožto kritéria úspěchu EUSDR. 

 

Výroční fóra EUSDR

2. Výroční fórum Podunajské strategie (28. - 29. říjen 2013, Bukurešť)

V říjnu 2013 se v Bukurešti uskutečnilo 2. Výroční fórum Strategie EU pro Podunají. Mottem fóra bylo „Dunajský region – Silnější spolu, silnější ve světě“, což odkazovalo na potřebu úzké spolupráce v situacích, kdy je třeba čelit společným výzvám. Debaty mezi politickými představiteli, zástupci z oblasti obchodu, mezinárodních organizací či občanské společnosti byly formovány v souvislosti se zveřejněním 1. zprávy o implementaci strategie a rozhodujícími jednáními o budoucnosti programů v období 2014-2020. 

 

Výroční fóra EUSDR

1. Výroční fórum Podunajské strategie (27. - 28. listopad 2012, Řezno)

První výroční fórum Strategie EU pro Podunají s názvem „Jak může dunajský region přispět k větší konkurenceschopnosti v Evropě“ proběhlo v listopadu 2012 v bavorském Řezně. Toto setkání poskytlo příležitost pro zhodnocení pokroku od zahájení implementace Strategie pro Podunají v roce 2011, a zároveň provést reflexi potenciálního přispívání makro-regionálních strategií k celkovému růstu Evropy. Agenda poskytla příležitost pro debatu nad roli strategie v implementaci Evropy 2020 Strategie pro chytrý, udržitelný a inkluzivní růst. Během debat bylo také zmiňováno nově plánované programové období pro strukturální fondy EU 2014 – 2020. 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter