Aktuality

28. 4. 2022 15:32

Návrh a výrobu kreativní části mediální kampaně CZ PRES zajistí pro Úřad vlády ČR společnost Ewing s.r.o.

Návrh kreativního konceptu propojující jednotlivé prvky mediální kampaně, audiovizuální spoty nebo například digitální formáty. To je jen část výstupů, které pro potřeby předsednictví ČR v Radě EU připraví společnost Ewing s.r.o., se kterou uzavřel dne 26. dubna 2022 Úřad vlády ČR smlouvu o dílo.

Úřad vlády ČR, jakožto centrální koordinátor příprav a výkonu nadcházejícího českého předsednictví EU, uzavřel dne 26. dubna 2022 smlouvu o dílo k zajištění návrhu a výroby kreativní části mediální kampaně CZ PRES. Vybraným zhotovitelem se stala společnost Ewing s.r.o.

Předmět díla je rozdělen do několika částí. Zaprvé se jedná o návrh kreativního konceptu propojujícího jednotlivé prvky mediální kampaně kreativní a grafickou myšlenkou. Dále smlouva počítá s vytvořením video a audio spotů určených nejen pro české televizní a rozhlasové vysílání, ale také pro bruselské publikum. Tyto audiovizuální výstupy musí být vytvořeny v obrazovém a zvukovém formátu, který bude vhodný pro televizní a rozhlasové vysílání.

Dalšími smluvenými výstupy jsou návrhy a zpracování tzv. out of home formátů, konkrétně billboardu a city light, které budou v souladu s návrhem kreativního konceptu. Opomenuty nezůstaly ani digitální formáty propagace CZ PRES, kdy budou zhotovitelem připraveny například bannery či formáty pro sociální sítě. Zhotovitel je současně povinen poskytnout poradenský servis po celou dobu trvání CZ PRES, tedy až do 31. prosince 2022.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie