Aktuality

25. 10. 2022 13:45

Odstartoval cyklus přednášek o CZ PRES na českých školách

Představení Rady EU, role předsednictví nebo jeho příprav a samotného výkonu. To jsou hlavní informace, jež mohou získat studenti téměř 40 českých gymnázií, která se přihlásila do přednáškového cyklu Úřadu vlády ČR. Jednotlivé prezentace se uskuteční mezi říjnem a prosincem 2022.

Předsednictví v Radě Evropské unie je, kromě politických jednání, také mimořádnou příležitostí k popularizaci Evropské unie a evropských záležitostí obecně. Úřad vlády ČR, jakožto centrální koordinátor příprav a výkonu českého předsednictví v Radě EU, které probíhá od 1. července do 31. prosince 2022, proto u příležitosti CZ PRES spustil cyklus přednášek na českých gymnáziích.

„Evropská unie a její politiky ovlivňují naše životy na každodenní bázi a my jako stávající předsednictví Rady EU máme velkou příležitost ovlivňovat jejich směřování. Chtěli bychom proto studentům přiblížit formou setkání s lidmi, kteří na předsednictví pracují, Evropskou unii a možná je tím i navnadit do jejich dalšího studijního a kariérního směřování. Další české předsednictví se uskuteční až za více než třináct let a možná to právě budou současní studenti, kdo budou stát v čele jeho příprav a výkonu,“ uvedla ředitelka Odboru pro předsednictví v Radě EU Úřadu vlády České republiky Alice Krutilová.

Přednášky obsahují komplexní soubor informací, od představení Rady EU a role předsednictví, až po nastínění jeho příprav a dosavadního průběhu. Konkrétní obsah přednášek je uzpůsobený věku jejich účastníků z řad studentů. To, pro koho bude prezentace určena, záleží plně na rozhodnutí škol. Cílem není studenty vyčerpat velkým množstvím složitých informací, ale ukázat jim, že i evropská politika může být zajímavá a zábavná.

Lektory jsou zkušení odborníci z řad zaměstnanců Úřadu vlády České republiky, kteří se bezprostředně podílejí na tvorbě české evropské politiky, stejně jako na výkonu samotného předsednictví. Studentům se tak nabízí unikátní možnost setkat se s lidmi, kteří mají k evropským záležitostem nejblíže a mohou tak poskytnout vhled do komplexních problematik, které se na evropské úrovni dennodenně řeší.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie