Aktuality

12. 5. 2021 18:33

Úřad vlády podepsal ujednání s Ministerstvem zahraničních věcí, zabezpečí odměňování stáží v Bruselu v průběhu CZ PRES

Ujednání mezi Úřadem vlády a Ministerstvem zahraničních věcí zabezpečí odměňování dvou desítek stážistů na Stálém zastoupení ČR při EU v Bruselu v rámci příprav a výkonu předsednictví České republiky v Radě EU v roce 2022.

Na základě ujednání uvolní Úřad vlády ČR, jakožto centrální koordinátor pro zajištění přípravy a výkonu předsednictví ČR v Radě EU v letech 2020 – 2023, finanční prostředky do celkové výše 1 850  000 Kč z rozpočtové rezervy CZ PRES 2022. Tato částka bude sloužit k pokrytí nákladů na odměňování stážistů, kteří budou během CZ PRES poskytovat administrativní a logistickou podporu týmu Stálého zastoupení ČR při EU v Bruselu.

Kromě finanční odměny ve výši 500 eur za měsíc pro jednoho stážistu budou mít také všichni zabezpečenou dopravu z Prahy do Bruselu a zpět (na začátku a na konci stáže), spolu s ubytováním v Bruselu. Dopravu a ubytování zajistí MZV ČR.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR má také v gesci samotný výběr stážistů. Výběrové řízení s uchazeči už proběhlo. Délka stáží bude činit sedm měsíců, při čemž zahájení stáží se předpokládá v červnu 2022 a jejich ukončení nejpozději v lednu 2023. Stážisté před jejich zahájením absolvují odborná školení, mj. i na Diplomatické akademii MZV ČR.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie