Archiv zpráv sekce pro Evropské záležitosti

Stránka byla přesunuta do archivu

21. 6. 2017 15:56

Aleš Chmelař

státní tajemník pro evropské záležitosti

Aleš Chmelař

Osobní údaje 

Aleš Chmelař MSc. se narodil  11. září 1987 v Brně

Vzdělání

Vystudoval pařížské Sciences Po (2007-2010) a London School of Economics (2010-2011).

Profesní a veřejná činnost

Před nástupem na Úřad vlády pracoval jako výzkumný pracovník v oblasti finančních trhů v Centru pro studium evropský politik (CEPS), největším a nejstarším bruselském think-tanku. Od roku 2014 působil jako hlavní evropský analytik Úřadu vlády České republiky, následně byl ředitelem Odboru koordinace hospodářských politik EU. Specializuje se na evropskou hospodářskou a finanční politiku, transformaci postkomunistických zemí a průmyslové strategie středoevropského prostoru.

Jazykové znalosti

Hovoří plynně anglicky, francouzsky a německy. Pravidelně publikuje v odborných časopisech i mainstreamových médiích.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter