Aktuálně

23. 8. 2017 9:52

Bilanční schůzky premiéra Bohuslava Sobotky

Předseda vlády Bohuslav Sobotka se chce během léta setkat se všemi členy koaliční vlády, aby s nimi probral dosavadní práci jejich resortů, splněné závazky z programového prohlášení vlády i úkoly, které se již do konce volebního období dokončit nepodaří. Premiér chce na bilančních schůzkách s ministry také definovat neodkladné priority, kterými by se v jednotlivých oblastech měla zabývat nová vláda, která vznikne z říjnových voleb.

Bilanční schůzky premiéra Bohuslava Sobotky

„Moje vláda je od roku 1993 teprve třetím kabinetem, který dokončí celý mandát, tedy pracovat pro občany celé čtyři roky. Jsem velmi rád, že se mi podařilo udržet koaliční vládu dělnou a pohromadě a považuji za důležité, abychom informovali občany, co vše jsme za čtyři roky udělali, jak jsme zlepšili život v České republice, co se z pohledu programového prohlášení vlády povedlo. Chystám proto dvě důležité věci. Během léta se chci sejít se všemi členy vlády, abychom společně vyhodnotili, jak se jim podařilo v rámci svěřeného resortu naplnit programové prohlášení vlády a závazky, které jsme dali před čtyřmi lety občanům. Budeme se také bavit o tom, jaké úkoly se již nestihnou. Druhá věc, kterou se chystám udělat, je příprava Zprávy o plnění programového prohlášení vlády. Rád bych, aby naše vláda v září schválila dokument, ve kterém podrobně popíšeme, jak se vládě podařilo naplnit koaliční smlouvu a závazky z programového prohlášení vlády. Dokument by se měl zabývat tím, jak se za koaliční vlády změnily parametry života v České republice, jak se to odrazilo v životní úrovni lidí, v ekonomice, zaměstnanosti, v zahraniční politice i ve vnímání Česka ve světě. Chci dát veřejnosti jasnou zprávu o tom, v jakém stavu budeme odevzdávat Českou republiku vládě, která vzejde z příštích voleb do Poslanecké sněmovny. A současně bych rád do této zprávy zahrnul i některá aktuální doporučení pro vládu, která přijde po volbách,“
 uvedl premiér Sobotka.

23. srpna 2017: Bilanční schůzka s ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Janem Chvojkou

Tisková zpráva: Premiér Sobotka: Prosadili jsme zákon o státní službě, zásadní novelu zákona o střetu zájmů i koncepci boje s korupcí„Jsem rád, že jsme dodrželi slib z našeho programového prohlášení, a podařilo se nám výrazně zpřísnit sledování střetu zájmů, zvýšit transparentnost veřejné správy i zajistit nová pravidla pro financování volebních kampaní. Splnili jsme jeden z klíčových závazků programového prohlášení naší vlády a prosadili jsme zákon o státní služně, o kterém předchozí vlády jen dlouho mluvili. Nám se jej podařilo uvést v život a díky němu se daří postupně personálně státní správu stabilizovat a odpolitizovat. Za velmi významné považuji také rozhodnutí vlády o výkupu pozemků a velkovýkrmny vepřů v Letech, v místě romského koncentračního tábora. Po více než dvaceti letech jsme ukončili mezinárodní ostudu a toto tragické místo se stane místem důstojné piety. Poděkování zde patří nejen současnými ministrům Chvojkovi či ministru kultury Danielu Hermanovi, ale také bývalému ministru pro lidská práva a rovné příležitosti Jiřímu Dienstbierovi, který se na tomto úspěchu svoji prací významně podílel“, uvedl předseda vlády Bohuslav Sobotka.

22. srpna 2017: Bilanční schůzka s ministryní pro místní rozvoj Karlou ŠlechtovouTisková zpráva: Třetí bilanční schůzka premiéra Sobotky: V oblasti místního rozvoje se vládě podařilo efektivně čerpat evropské fondy a prosadit řadu klíčových zákonů„Naší vládě se podařilo v oblasti místního rozvoje splnit většinu závazků, které jsme si dali. Podařilo se napravit neschopnost předchozích vlád účinně čerpat evropské dotace a výrazně zrychlit dočerpávání evropských strukturálních a investičních fondů za období 2007–2013. Díky tomu Česká republika nakonec v programovém období 2007–2013 využila 96,4 % vyjednaných prostředků,“ uvedl předseda vlády Bohuslav Sobotka.

Ke konci čtvrtého roku implementace programového období 2014-2020 je zazávazkováno 40 % celkové alokace

26. července 2017: Bilanční schůzka s ministrem kultury Danielem Hermanem

Tisková zpráva: Druhá bilanční schůzka premiéra Sobotky: V oblasti kultury se vládě podařilo zlepšit platy zaměstnanců, využít EU fondy k opravě památek„Ministerstvu kultury se podařilo úspěšně čerpat a využít evropské dotace na financování rekonstrukcí významných kulturních památek, například na opravy Kuksu nebo Květné zahrady v Kroměříži. Jsem také rád, že i do budoucna bude resort na rekonstrukce dalších památek čerpat evropské peníze. Schváleno bylo 13 projektů, mezi které patří např. rekonstrukce zahrady na hradě Pernštejn, šlechtické školy v přírodě ve Slatiňanech, zámku ve Vimperku nebo obnovu kláštera Plasy,“ uvedl premiér Bohuslav Sobotka.

Průměrný skutečný plat v kultuře

18. července 2017: Bilanční schůzka s ministrem zemědělství Marianem Jurečkou

Tisková zpráva: Premiér Sobotka: V oblasti zemědělství se ministrovi a vládě povedlo posílit ochranu spotřebitelů, dobře čerpat EU fondy a podpořit rozvoj venkova„Jsem rád, že se vládě podařilo v oblasti zemědělství splnit většinu závazků, které jsme občanům před čtyřmi lety dali. Za důležité považuji úspěšné vytvoření koncepčních dokumentů zaměřených na adaptaci na změny klimatu, které mají za cíl pomoci v boji se suchem. Povedlo se také prosadit zákony, které významně zvyšují ochranu spotřebitele. Za velmi efektivní považuji rovněž čerpání evropských fondů v rámci Programu rozvoje venkova a kladně hodnotím i podporu exportu českých zemědělských produktů,“ zhodnotil premiér činnost Ministerstva zemědělství za toto volební období.

Vývoj počtu minimlékáren 2012-2017

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie