Aktuálně

15. 5. 2017 15:08

Vláda schválila záměr upravit zákonem oblast sociálního podnikání

Tisková konference po jednání vlády, 15. května 2017.
Tisková konference po jednání vlády, 15. května 2017.
Na schůzi v pondělí 15. května 2017 odsouhlasila vláda Bohuslava Sobotky věcný záměr zákona o sociálním podnikání. Schválila rovněž nařízení vlády i ocenění udělované Ministerstvem zahraničních věcí, Výroční zprávu o implementaci Dohody o partnerství v programovém období 2014–2020 či zprávu o zajištění financování staveb souvisejících s realizací stavby dálnice D3 ve Středočeském kraji ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Věcný záměr zákona o sociálním podnikání, který vláda schválila na návrh ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jana Chvojky, připravený ve spolupráci  s ministryní práce a sociálních věcí Michaelou Marksovou, má dát legislativní rámec sektoru sociálního podnikání. „Stanovuje některé základní premisy, z nichž by měl budoucí zákon vycházet – například co je a co není sociální podnikání, že sociální podnik musí více než polovinu zisku využít na společensky prospěšnou činnost či na svůj další rozvoj, že získání statusu sociálního podniku případně integračního sociálního podniku pro společnosti s nejméně 30 procenty zaměstnanců ze znevýhodněných skupin na trhu práce přinese určité garantované výhody,“ uvedl předseda vlády Bohuslav Sobotka. Sociální podniky hrají důležitou roli při zaměstnávání sociálně znevýhodněných osob a v místním rozvoji.

Praha bude hostit prestižní bezpečnostní konferenci

Vláda rovněž odsouhlasila konání Pražské konference o obraně a bezpečnosti, kterou Úřad vlády pořádá ve spolupráci s Evropskou komisí 9. června v Praze. Cílem konference je zdůraznit důležitost a zvýšit povědomí o otázkách souvisejících s bezpečností a obranou EU a současně postoupit v diskusi o tom, jak by měly vypadat budoucí kroky směřující k posílení evropské spolupráce v této oblasti. „Konference je součástí procesu, který jsme s ostatními lídry EU zahájili v Bratislavě a potvrdili v Římě. Jednou z priorit pro budoucnost EU, na nichž jsme se shodli, je totiž právě posílení obrany a bezpečnosti,“ konstatoval premiér Bohuslav Sobotka. Jednání se zúčastní řada významných politiků v čele s předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem a vysokou představitelkou Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federicou Mogherini.

Čerpání Evropských strukturálních a investičních fondů

Vláda projednala také Výroční zprávu o implementaci Dohody o partnerství v programovém období 2014–2020 (VZ DoP) za rok 2016, kterou vypracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj jakožto Národní orgán pro koordinaci. Kromě výroční zprávy o stavu čerpání Evropských strukturálních a investičních fondů za loňský rok se seznámila i s aktuálním stavem v roce 2017. Podle premiéra Bohuslava Sobotky je důležité, aby se jednotlivé resorty zaměřily na řešení případných rizik a aby Česká republika v tomto programovém období vyčerpala maximum z prostředků přidělených Evropskou unií. Celkem je v hlavní alokaci vyhrazeno k čerpání téměř 610 miliard Kč.

Financování výstavby přípojek ke středočeské části dálnice D3

Vláda Bohuslava Sobotky schválila rovněž vyčlenění 3,149 miliardy korun ze Státního fondu dopravní infrastruktury na zajištění výstavby středočeských komunikací, které mají v budoucnu zajistit efektivní napojení silniční sítě na středočeskou část dálnice D3. Jedná se o silnice II. třídy, které jsou investorsky připravovány Středočeským krajem, resp. hlavním městem Prahou. Konkrétně se jedná o II. etapu tzv. Vestecké spojky, mimoúrovňové křížení Vestecké spojky s D1 – Exit 4, I. etapu výstavby obchvatu Jesenice a severní obchvat Jílového u Prahy.

Kompletní výsledky jednání najdete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-zpravy/vysledky-jednani-vlady-15--kvetna-2017-156282/

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie