Tiskové zprávy

15. 5. 2017 13:05

Výsledky jednání vlády 15. května 2017

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

Jednání výboru pro Evropskou unii

Mandát na zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci dne 18. května 2017 v Bruselu
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání: Schváleno.

Zavedení zpoplatnění pro osobní automobily ve Spolkové republice Německo
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání: Odloženo.

K projednání s rozpravou:

1. Návrh nařízení vlády o ocenění udělovaném Ministerstvem zahraničních věcí
čj. 387/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

2. Návrh poslanců Martina Sedláře, Martina Stropnického, Jany Černochové, Davida Kádnera a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb.,
o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze (sněmovní tisk č. 1094)
čj. 498/17
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila souhlasné stanovisko.

3. Návrh poslanců Robina Böhnische, Jaroslava Holíka, Marie Pěnčíkové, Jana Zahradníka, Igora Jakubčíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1095)Návrh na poskytnutí bilaterální půjčky Mezinárodnímu měnovému fondu
čj. 499/17
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila negativní stanovisko.

4. Návrh poslance Andreje Babiše na vydání zákona, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění zákona č. 254/2016 Sb. (sněmovní tisk č. 1098)
čj. 500/17
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila souhlasné stanovisko.

5. Věcný záměr zákona o sociálním podnikání
čj. 1055/16 - bod 6 schůze vlády 3. 5. 2017
Předkládají: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu, ministryně práce a sociálních věcí a ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

6. Akční plán k naplnění Národní strategie ochrany práv dětí na období 2016–2020
čj. 1641/16 - bod 15 schůze vlády 3. 5. 2017
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

7. Výroční zpráva o implementaci Dohody o partnerství v programovém období 2014-2020 za rok 2016
čj. 469/17
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

8. Zajištění financování staveb souvisejících s realizací stavby dálnice D3 ve Středočeském kraji ze SFDI
čj. 491/17
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

9. Program rozvoje Rychlých železničních spojení v ČR
čj. 493/17
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání: Projednávání bylo odloženo.

10. Aktualizace Plánu rekonstrukce objektů v působnosti článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti
čj. 476/17
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání: Projednávání bylo přerušeno.

11. Návrh na schválení rozvoje areálu Policie České republiky
čj. 497/17
Předkládá: ministr vnitra

Výsledek jednání: Projednávání bylo přerušeno.

26. Aktuální postup při financování českého sportu
čj. 516/17
Předkládají: ministryně školství, mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

K projednání bez rozpravy:

12. Návrh Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na využití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů na rozpočtem nezajištěné výdaje reprodukce majetku a podpory výkonu funkcí v jaderné bezpečnosti
čj. 485/17
Předkládají: předseda vlády a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

13. Informace o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2016
čj. 490/17
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

14. Návrh na změnu ve funkci předsedy české části Mezinárodní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci mezi Českou republikou a Ruskou federací
čj. 487/17
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

15. Aktualizace Národního akčního plánu energetické účinnosti ČR
čj. 475/17
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

16. Aktualizace č. 1 Implementačního plánu k Akčnímu plánu rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v České republice do roku 2020 (s výhledem do roku 2050)
čj. 480/17
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

17. Návrh na sjednání Mnohostranné úmluvy o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám
čj. 479/17
Předkládají: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

18. Návrh na vyslání delegace ČR a zásady postupu delegace ČR vedené prezidentem republiky Milošem Zemanem na mimořádné schůzce členských zemí NATO na nejvyšší úrovni v Bruselu dne 25. května 2017
čj. 484/17
Předkládají: ministři zahraničních věcí a obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

19. Účast předsedy vlády a ministra zahraničních věcí na mezinárodní bezpečnostní konferenci GLOBSEC v Bratislavě ve dnech 26. – 28. května 2017
čj. 496/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

20. Zajištění účasti vysokých zahraničních představitelů na Pražské konferenci
k obraně a bezpečnosti „Evropská vize. Evropská odpovědnost.“
čj. 501/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

21. Státní návštěva prezidenta Singapurské republiky Tonyho Tan Keng Yama v České republice ve dnech 23. – 27. května 2017
čj. 494/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

22. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí Řecké republiky Nikose Kotziase v České republice ve dnech 16. – 18. května 2017
čj. 495/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

23. Návrh na obeslání 106. zasedání Mezinárodní konference práce (Ženeva, 5.–16. června 2017)
čj. 478/17
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

24. Návrh na obeslání 7. zasedání smluvních stran Úmluvy o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států a 3. zasedání smluvních stran Protokolu o strategickém posuzování vlivů na životní prostředí (Minsk, Bělorusko, 13.–16. června 2017)
čj. 492/17
Předkládají: ministři životního prostředí a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

25. Žádost o souhlas vlády k užití vojenského materiálu státním podnikem LOM PRAHA, v působnosti Ministerstva obrany, při užití vojenského materiálu v rámci provedení ukázky vrtulníku v zahraničí
čj. 505/17
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:

1. Výroční zpráva o činnosti Legislativní rady vlády za rok 2016
čj. 473/17
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu

2. Výroční zpráva České komise pro UNESCO za rok 2016
čj. 474/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí

3. Informace o veřejné zakázce „Reprodukce KOUI a bezpečnosti KIS (2017)“
čj. 481/17
Předkládá: ministr obrany

4. Nadlimitní veřejná zakázka „Komplexní servisní podpora vrtulníků řady Mi Armády České republiky“
čj. 482/17
Předkládá: ministr obrany

5. Informace o veřejné zakázce Nákup komponent pro DAPPER
čj. 483/17
Předkládá: ministr obrany

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie