Očekáváné události

12. 5. 2017 14:07

Schůze vlády ČR, předpokládaná TK ve 12.30 hod.

V pondělí 15. května 2017 se ve Strakově akademii bude konat schůze vlády ČR. Na programu jednání od 10.00 budou mimo jiné tyto body:

 • Zavedení zpoplatnění pro osobní automobily ve Spolkové republice Německo, předkládá ministr dopravy
  Materiál analyzuje zavedení mýta na německých dálnicích, které v březnu letošního roku schválil německý Spolkový sněm a které je kontroverzní pro svůj dopad na zahraniční řidiče. Evropská komise by nyní měla v návaznosti na pozastavené jednání o porušení Smluv posoudit, zda jsou nově přijaté zákony v souladu s právem EU.
 • Věcný záměr zákona o sociálním podnikání, předkládají ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu, ministryně práce a sociálních věcí a ministr průmyslu a obchodu
  Koncepční materiál navrhuje novou definici sociálního podnikání, sociální podnik bude muset více jak 50 % zisku použít na společensky prospěšnou činnost, naopak by měl mít určité výhody.
  Akční plán k naplnění Národní strategie ochrany práv dětí na období 2016–2020, předkládá ministryně práce a sociálních věcí
 • Cílem materiálu, který rozpracovává Národní strategii ochrany práv dětí Právo na dětství, je vytvořit v ČR takový systém péče o děti, především ohrožené, který bude zajišťovat důslednou ochranu jejich práv a naplňování jejich potřeb.
 • Výroční zpráva o implementaci Dohody o partnerství v programovém období 2014-2020 za rok 2016, předkládá ministryně pro místní rozvoj
  Jedná se o důležitý dokument pro stanovení opatření ke zlepšení implementace Evropských strukturálních a investičních (ESI) fondů v programovém období 2014–2020. Hlavním obsahem materiálu jsou informace o implementaci Evropských strukturálních a investičních (ESI) fondů v uplynulém roce.
 • Program rozvoje Rychlých železničních spojení v ČR, předkládá ministr dopravy
  Materiál řeší otázku výstavby vysokorychlostních železničních tratí na území ČR. Obsahuje návrh na řešení napojení ČR na evropskou vysokorychlostní síť. Jedná se zejména o tratě Praha–Drážďany–Berlín, Praha–Brno–Vídeň / Bratislava, Brno–Ostrava–Katovice a Praha–Plzeň–Domažlice–Bavorsko.
 • Informace o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2016, předkládá ministr obrany
  Pravidelná výroční zpráva o nasazení českých vojáků a vojenské techniky v zahraničí za rok 2016. V roce 2016 byla ČR zapojena celkem ve 12 operacích na 3 kontinentech. ČR rovněž vyčleňovala jednotky pro případné nasazení v rámci sil rychlé reakce NATO (816 osob), bojových uskupení EU (1 069 osob) a pohotovostních sil OSN (40 osob), které byly určeny pro řešení urgentních krizových situací.
 • Zajištění účasti vysokých zahraničních představitelů na Pražské konferenci k obraně a bezpečnosti „Evropská vize. Evropská odpovědnost“, předkládá ministr zahraničních věcí
  Česká republika uspořádá ve dnech 8.–9. června 2017 v Praze konferenci na vysoké úrovni k obraně a bezpečnosti s názvem Evropská vize. Evropská odpovědnost. Při této příležitosti přijede do Prahy řada významných evropských politiků v čele s předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junkerem, vysokou představitelkou Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federicou Mogherini, zúčastní se i generální tajemník NATO Jens Stoltenberg. V diskusních panelech by měli vystoupit představitelé Francie, Německa, Švédska, Estonska, Itálie, Nizozemska, Malty a dalších států.

Kompletní program schůze vlády najdete na https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2017-05-15. Po skončení zasedání vlády najdete na www.vlada.cz  informace o projednaných bodech a záznam tiskové konference. Informace o vládě najdete také na www.facebook.com/uradvlady nebo na www.twitter.com/strakovka.

Termín

15. května 2017

Místo

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Program

9.55 – fototermín před začátkem jednání
12.30 – tisková konference (čas tiskové konference se může změnit s ohledem na průběh jednání)

Pro účast na tiskové konferenci na Úřadu vlády ČR je nutná akreditace. Více informací: http://vlada.cz/cz/media-centrum/akreditace-pro-media-126100/. Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv.

 

MgA. Martin Ayrer
mluvčí vlády, ředitel Odboru komunikace
Government Spokesperson and Director of Department of Communication 
Úřad vlády České republiky | Office of the Government of the Czech Republic
nábřeží Edvarda Beneše 4
CZ -118 01  Praha 1
T:  +420 224 002 054
M: +420 602 135 517
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter