Očekáváné události

6. 10. 2017 13:00

11. října 2017: Schůze vlády ČR, předpokládaná TK ve 13.00 hod.

Ve středu 11. října 2017 od 10.00 hodin se ve Strakově akademii uskuteční poslední schůze vlády ČR před říjnovými volbami do Poslanecké sněmovny. Na programu budou mimo jiné tyto body:

 • Mandát pro předsedu vlády Bohuslava Sobotku na zasedání Evropské rady ve dnech 19. a 20. října 2017 v Bruselu, předkládá předseda vlády
  Vláda bude schvalovat mandát pro premiéra na jednání říjnové Evropské rady. Lídři EU se ve dnech 19. a 20. října budou zabývat tématy migrace, digitalizace Evropy, posilování obranné spolupráce a vnějším vztahům.
 • Záměr ČR účastnit se Stálé strukturované spolupráce, předkládá ministr obrany
  Vláda bude rozhodovat o zapojení České republiky do Stále strukturované spolupráce (PESCO). Pro ČR je zapojení do PESCO příležitostí k posílení svých obranných schopností a zároveň vychází z priority české evropské politiky, kterou je posilování obranné spolupráce EU a evropského pilíře NATO.
 • Návrh nařízení vlády o výši a podmínkách odměňování odsouzených osob zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody, předkládá ministr spravedlnosti
  Ministerstvo spravedlnosti navrhuje zvýšit odsouzeným odměny za práci během výkonu trestu a zároveň zvýšit částku připadající na tzv. úložné, aby mohli lépe splácet dluhy a zajistit si i vyšší finanční rezervu po propuštění na svobodu.
 • Návrh nařízení vlády o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb, předkládá ministr financí
  Ministerstvo financí navrhuje dočasně zprostit povinnosti používání EET pro osoby úplně nebo prakticky nevidomé a hluchoslepé, protože na trhu v současnosti není vhodný přístroj, který by mohly obsluhovat bez cizí pomoci.
 • Návrh změn v systému investičních pobídek, předkládá ministr průmyslu a obchodu
  Návrh Ministerstva průmyslu a obchodu chce podporu investičních záměrů posunout od plošné podpory výrobních projektů směrem k podpoře vyššího podílu přidané hodnoty.
 • Analýza legislativního řešení dopadů revidované směrnice o zbraních, předkládá ministr vnitra
  Analýza vypracovaná Ministerstvem vnitra se zabývá možnými způsoby implementace přijaté směrnice EK omezující legální držení zbraní. Navrhuje komplexní úpravu stávajícího zákona o zbraních.
 • Zpráva o plnění Akčního plánu na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti ČR, předkládá předseda vlády
  Zpráva konstatuje, že Akční plán byl v uplynulých letech naplňován z 90 procent a letos za první pololetí bylo naplněno 35 z celkem 45 opatření.
 • Souhlas s poskytnutím peněžního daru Italské republice v souvislosti s realizací Programu Ministerstva vnitra na asistenci uprchlíkům v regionech původu a prevenci velkých migračních pohybů v roce 2017, předkládá ministr vnitra
  Ministerstvo vnitra navrhuje schválit udělení finančního daru italskému ministerstvo vnitra ve výši 27 milionů korun. Peníze budou určeny na realizaci společného projektu v Pobřeží slonoviny.
 • Vize rozvoje autonomní mobility, předkládá ministr dopravy
  Dokument se zabývá problematikou autonomní dopravy a jejího postupného zavádění do reálného provozu v ČR.
   

Kompletní program schůze vlády najdete na https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2017-10-11. Po skončení zasedání vlády najdete na www.vlada.cz  informace o projednaných bodech a záznam tiskové konference. Informace o vládě najdete také na www.facebook.com/uradvlady nebo na www.twitter.com/strakovka.

Termín

11. října 2017

Místo

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Program

09.55 – fototermín před začátkem jednání
13.00 – tisková konference as tiskové konference se může změnit s ohledem na průběh jednání)

Pro účast na tiskové konferenci na Úřadu vlády ČR je nutná akreditace. Více informací: http://vlada.cz/cz/media-centrum/akreditace-pro-media-126100/. Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv.

 

MgA. Martin Ayrer
mluvčí vlády, ředitel Odboru komunikace
Government Spokesperson and Director of Department of Communication 
Úřad vlády České republiky | Office of the Government of the Czech Republic
nábřeží Edvarda Beneše 4
CZ -118 01  Praha 1
T:  +420 224 002 054
M: +420 602 135 517
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter