Aktuality

30. 11. 2009 14:22

Ministr pro lidská práva navrhuje přesnější pravidla pro kamerové a sledovací systémy

Vláda schválila podnět Rady vlády ČR pro lidská práva k využívání kamerových a jiných sledovacích systémů. Podnět předložil ministr vlády pro lidská práva Michael Kocáb. Moderní technologie v dnešní společnosti často velice usnadňují zásahy,do soukromí člověka. Jedním z nejvýraznějších zásahů je sledování osob a zaznamenávání jejich chování, ať už na veřejnosti, nebo v soukromí. Proto je nutné stanovit jasná pravidla, v jakých případech a z jakých důvodů je přípustné sledovat a zaznamenávat chování osob, kdo bude moci toto sledování provádět, jak bude moc být nakládáno se záznamy a jak budou v těchto případech zachována práva sledovaných osob jako např. právo na informace či právo požadovat likvidaci záznamu. Návrhy Rady vlády pro lidská práva vycházejí především z úmluv a doporučení Rady Evropy. Podnět obsahuje základní pravidla pro použití sledovacích systémů. Sledovací systém by měl být použit pouze tehdy, kdy daného účelu nelze za daných okolností dosáhnout jinými prostředky, které by do soukromí sledovaných osob nezasáhly. Při nasazení sledovacího systému je třeba maximálně respektovat soukromí sledovaných osob a zasahovat do něj jen v nezbytně nutné míře pro dosažení sledovaného účelu. Takto by měl být sledovací systém používán vždy bez ohledu na konkrétní účel používání či subjekt, který jej používá. V moderní společnosti samozřejmě existují situace, kdy je sledováním osob možno přispět k zajištění veřejné bezpečnosti, boji proti kriminalitě nebo ochraně majetku a zdraví osob. Sledování osob by však mělo být prováděno tak, aby lidé byli zároveň chráněni před bezdůvodným nebo excesivním zásahem do jejich práva na soukromí. Na základě přijatého usnesení vlády vypracuje ministr pro lidská práva ve spolupráci s předsedou Úřadu pro ochranu osobních údajů, ministrem vnitra a dalšími dotčenými ministry návrh novely zákona o ochraně osobních údajů a předloží jej vládě do 30.6.2010.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter