Aktuality

3. 9. 2013 11:52

Usnesení Výboru pro práva cizinců ze dne 29. srpna 2013

Výbor pro práva cizinců přijal na svém zasedání dne 29. srpna 2013 následující usnesení:

  1. k rozhodování Ministerstva vnitra v řízení o pobytu cizinců

  1. Výbor pro práva cizinců (dále jen „Výbor“) bere na vědomí podnět k rozhodování Ministerstva vnitra v řízení o pobytu cizinců, který zpracovalo Konzorcium nevládních organizací pracujících s cizinci.
  2. Výbor bere na vědomí informace Ministerstva vnitra o aktuálním stavu.
  3. Výbor vyzývá Ministerstvo vnitra, aby do 31. ledna 2014 Výboru předložilo zprávu o nápravě.

  1. k účasti cizinců na veřejném a politickém životě

Výbor pověřuje Konzorcium nevládních organizací vypracovat a Výboru do konce roku 2013 předložit podnět o politické participaci cizinců, který se bude týkat členství cizinců v politických stranách a volebního práva cizinců s trvalým pobytem ve volbách na místní úrovni.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Související zprávy