Program jednání

18. 7. 2019 13:57

Program 268. jednání Výboru pro Evropskou unii konaného 22. července 2019

I/ KE SCHVÁLENÍ

1. Rámcové pozice ke Sdělení Evropské komise Evropskému parlamentu a Radě k politice rozšiřování EU 2019                  a stanovisku Komise k žádosti Bosny a Hercegoviny              o členství v EU

Předkládá: ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček


2. Národní implementační plán k Paktu pro civilní společnou bezpečnostní a obrannou politiku

Předkládá: ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter