Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Program jednání

18. 3. 2011 12:06

Program 91. jednání Výboru pro Evropskou unii konaného dne 23. března 2011