Výroční zprávy o činnosti Rady

Dokumenty 1 až 10 z 16

13. 6. 2018

Zpráva o činnosti Rady v roce 2016

Zprávu projednala vláda na svém jednání 14.6.2017.

celý text zprávy

16. 6. 2016

Zpráva o činnosti Rady v roce 2015

Zprávu projednala vláda na svém jednání 30.5.2016.

celý text zprávy

29. 5. 2015

Zpráva o činnosti Rady v roce 2014

Zprávu projednala vláda na svém jednání 25.5.2015

celý text zprávy

28. 7. 2014

Zpráva o činnosti Rady v roce 2013

Zprávu projednala vláda na svém zasedání dne 4.6.2014.

celý text zprávy

11. 9. 2013

Zpráva o činnosti Rady v roce 2012

Zprávu projednala vláda na svém zasedání dne 19.6.2013

celý text zprávy

5. 9. 2012

Zpráva o činnosti Rady v roce 2011

Zprávu projednala vláda na svém zasedání dne 19.7.2012

celý text zprávy

16. 6. 2011

Zpráva o činnosti Rady v roce 2010

Zprávu projednala vláda na svém zasedání dne 15.6.2011.

celý text zprávy

22. 6. 2010

Zpráva o činnosti Rady v roce 2009

Výroční zprávu o činnosti Rady vlády ČR pro lidská práva projednala vláda dne 14. června 2010

celý text zprávy

2. 7. 2009

Zpráva o činnosti Rady v roce 2008

V průběhu roku 2008 Rada zasedala čtyřikrát - 21. února, 26. května, 18. září a 28. listopadu. Na těchto zasedáních Rada projednala a schválila řadu podnětů svých výborů. Výroční zprávu o činnosti Rady v roce 2008 vláda projednala dne 22. června 2009.

celý text zprávy

Dokumenty 1 až 10 z 16