Očekáváné události

13. 11. 2012 14:45

14.11.2012: Schůze vlády ČR, TK po 12.00 hod.

Členové vlády ve středu 14. listopadu 2012 od 9.00 hodin projednají mimo jiné:

  • návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony; Předkládá: ministr financí;
  • návrh změn Legislativních pravidel vlády; Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády;
  • stanovisko Ministerstva zemědělství, státního podniku Lesy České republiky a předsedy dozorčí rady státního podniku Lesy České republiky ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/26 „Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Lesy České republiky“; Předkládá: ministr zemědělství;
  • stanovisko MŠMT ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/17 „Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na prioritní osu Počáteční vzdělávání“; Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy;
  • kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/28 Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Vojenské lesy a statky České republiky; Předkládá: ministr obrany;
  • zprávu o stavu romské menšiny v České republice za rok 2011, Informace o plnění usnesení vlády týkajících se integrace romské menšiny a aktivního postupu státní správy při uskutečňování opatření přijatých souvisejícími usneseními vlády ke dni 31. prosince 2011 a Informace o naplňování Dekády romské inkluze 2005 - 2015 v roce 2011; Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva;
  • informace k finančnímu krytí výdajů souvisejících s provozem Informačního systému datových schránek v roce 2012 a v letech následujících; Předkládá: ministr vnitra;
  • státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2013; Předkládá: ministr průmyslu a obchodu;
  • zprávu o plnění systémových opatření v oblasti vězeňství a návrh systemizace příslušníků a početních stavů občanských zaměstnanců Vězeňské služby České republiky na rok 2013; Předkládá: ministr spravedlnosti.

8.55 hod. - fototermín

po 12.00 hod. – tisková konference


Upozorňujeme, že na fototermín i na tiskovou konferenci je nutné se dostavit nejpozději 20 minut před začátkem. Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv.


Místo: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Odbor tiskový a styku s veřejností Úřadu vlády ČR
Oddělení tiskové
e-mail: tiskovy.odbor@vlada.cz 
telefon: 22400 2058/2059/2376/2596/2052
www.vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter