Činnost

Jednání Bezpečnostní rady státu (BRS) jsou neveřejná.

Závěry, včetně výsledků hlasování jsou veřejné, pokud nejsou chráněny podle platných právních předpisů.

Záznamy obsahující program a usnesení k jednotlivým bodům jednání jsou zveřejňovány na stránkách BRS. Zveřejněny jsou záznamy z aktuálního roku a archivní záznamy.

Jednání se konají podle plánu práce BRS na kalendářní rok, nejméně však jednou za tři měsíce. Jednání svolává předseda BRS.

Termíny jednání v roce 2022

1. února 2022, začátek v 15:00 hodin
14. února  2022, začátek v 16:00 hodin - mimořádná
23. února 2022, začátek v 9:30 hodin - mimořádná
24. února 2022, začátek v 11:00 hodin - mimořádná
12. dubna 2022, začátek ve 14:00 hodin
17. května 2022, začátek v 18:30 hodin
21. června 2022, začátek ve 14:30 hodin
18. října 2022, začátek ve 14:00 hodin