Činnost

Jednání Bezpečnostní rady státu (BRS) jsou neveřejná.

Závěry, včetně výsledků hlasování jsou veřejné, pokud nejsou chráněny podle platných právních předpisů.

Záznamy obsahující program a usnesení k jednotlivým bodům jednání jsou zveřejňovány na stránkách BRS. Zveřejněny jsou záznamy z aktuálního roku a archivní záznamy.

Jednání se konají podle plánu práce BRS na kalendářní rok, nejméně však jednou za tři měsíce. Jednání svolává předseda BRS.

Termíny jednání v roce 2019

4. února 2019, začátek v 7:00 hodin
1. dubna 2019, začátek v 7:00 hodin
27. května 2019, začátek v 7:00 hodin
15. července 2019, začátek v 7:00 hodin
16. září 2019, začátek v 7:00 hodin
14. října 2019, začátek v 7:00 hodin
9. prosince 2019, začátek v 7:00 hodin