Činnost

Jednání Bezpečnostní rady státu (BRS) jsou neveřejná.

Závěry, včetně výsledků hlasování jsou veřejné, pokud nejsou chráněny podle platných právních předpisů.

Záznamy obsahující program a usnesení k jednotlivým bodům jednání jsou zveřejňovány na stránkách BRS. Zveřejněny jsou záznamy z aktuálního roku a archivní záznamy.

Jednání se konají podle plánu práce BRS na kalendářní rok, nejméně však jednou za tři měsíce. Jednání svolává předseda BRS.

Termíny jednání v roce 2018

11. ledna 2018, začátek v 8:00 hodin
20. března 2018, začátek v 7:00 hodin
27. dubna 2018, začátek ve 14:00 hodin
22. června 2018, začátek v 12:30 hodin
18. září 2018, začátek v 7:00 hodin
6. prosince 2018, začátek v 7:00 hodin