Činnost

Jednání Bezpečnostní rady státu (BRS) jsou neveřejná.

Závěry, včetně výsledků hlasování jsou veřejné, pokud nejsou chráněny podle platných právních předpisů.

Záznamy obsahující program a usnesení k jednotlivým bodům jednání jsou zveřejňovány na stránkách BRS. Zveřejněny jsou záznamy z aktuálního roku a archivní záznamy.

Jednání se konají podle plánu práce BRS na kalendářní rok, nejméně však jednou za tři měsíce. Jednání svolává předseda BRS.

Termíny jednání v roce 2020

9. ledna 2020, začátek v 9:30 hodin
27. ledna 2020, začátek v 7:00 hodin, mimořádná
2. března 2020, začátek v 7:00 hodin
4. března 2020, začátek v 7:00 hodin, mimořádná
9. března 2020, začátek v 7:00 hodin, mimořádná
8. června 2020, začátek v 8:00 hodin
27. července 2020, začátek v 7:30 hodin
12. října 2020, začátek v 7:00 hodin
6. listopadu 2020, začátek v 8:00 hodin
21. prosince 2020, začátek v 9:00 hodin