Činnost

Jednání Bezpečnostní rady státu (BRS) jsou neveřejná.

Závěry, včetně výsledků hlasování jsou veřejné, pokud nejsou chráněny podle platných právních předpisů.

Záznamy obsahující program a usnesení k jednotlivým bodům jednání jsou zveřejňovány na stránkách BRS. Zveřejněny jsou záznamy z aktuálního roku a archivní záznamy.

Jednání se konají podle plánu práce BRS na kalendářní rok, nejméně však jednou za tři měsíce. Jednání svolává předseda BRS.

Termíny jednání v roce 2023

15. února 2023, začátek v 16:00 hodin
12. dubna 2023, začátek v 16:00 hodin
21. června 2023, začátek v 17:00 hodin
21. září 2023, začátek ve 14:00 hodin
19. října 2023, začátek ve 14:00 hodin - mimořádná
7. prosince 2023, začátek ve 14:00 hodin