Činnost

Jednání Bezpečnostní rady státu (BRS) jsou neveřejná.

Závěry, včetně výsledků hlasování jsou veřejné, pokud nejsou chráněny podle platných právních předpisů.

Záznamy obsahující program a usnesení k jednotlivým bodům jednání jsou zveřejňovány na stránkách BRS. Zveřejněny jsou záznamy z aktuálního roku a archivní záznamy.

Jednání se konají podle plánu práce BRS na kalendářní rok, nejméně však jednou za tři měsíce. Jednání svolává předseda BRS.

Termíny jednání v roce 2021

22. února 2021, začátek v 7:30 hodin
26. května 2021, začátek v 7:30 hodin
16. července 2021, začátek v 8:00 hodin
19. října 2021, začátek v 8:00 hodin